Notater om belastning, kosthold, trening og planlegging

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Treningslære 1-2
  • Ingen karakter gitt
  • 10
  • 2691
  • PDF

Sammendrag: Notater om belastning, kosthold, trening og planlegging

Notat fra kapittelene om Belastning, Kosthold, Oppvarming, Utholdstrening, Styrketrening, Trening av rørsleevna og Treningsplanlegging --> alle kapittelene vi hadde i VG1 i TRL.

Innhold

Belastning, tilpassing og progresjon s 9-13
Idrett, kosthald og væsketilførsel s 14-27
Oppvarming s.28-44
Uthaldstrening s.45-80
Styrketrening s.90-102
Trening av rørsleevna s.148-153 og s.157-165
Treningsplanlegging s.294-319

Utdrag

• For å få framgang(muskelvekst o.l.) må motstanden bli så stor at muskelcellene blir brotne ned. Då svarar dei med å byggje seg opp, meir enn dei var før nedbrytinga  musklane tilpassar seg
• For at musklane skal kunne tilpasse seg er det naudsynt med restitusjon (søvn, kvile, tilførsel av væske og næring)
• Arbeidskrav: taktiske evner, teknisk dugleik, koordinative eigenskapar, fysiske eigenskapar, psykiske eigenskapar, fysiske eigenskapar, sosiale eigenskapar og taktiske evner
• Trening har som mål å forbetre eller halde ved like prestasjonsevna i høve til bestemte aktivitetar"... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om belastning, kosthold, trening og planlegging

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.