Artikkel om Meisens "Vil det norske språk dø ut?"

0 0 0 0 0 0 (0 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Yrkesfaglig Vg3

Fag

Norsk

Karakter

5

Antall sider

3

Antall ord

983

Filformat

PDF

Artikkel om Meisens "Vil det norske språk dø ut?"

Diskuterende artikkel fra heldagsprøve i norsk hovedmål høst 09, som tar for seg innlegget ”La det norske språket få dø ut” av Meisen (Aftenposten 07.04.2008).

Denne besvarelsen drøfter noen av problemstillingene i innlegget til Meisen og argumenterer for hvorvidt det norske språket bør opprettholdes eller ikke og fordeler og ulemper ved et lokalt morsmål.

Oppgavetekst:
Vedlegg: ”La det norske språket få dø ut” av Meisen (Aftenposten 07.04.2008)

Skriv en artikkel der du drøfter noen av problemstillingene i innlegget til Meisen.

Hovedmål eller sidemål
Hovedmål

Utdrag
Er vi naive nordmenn eller fornuftige forsvarere?

Språket er det største verktøyet vi har. Det har i tusenvis av år hjulpet menneskene å forstå hverandre, og betydningen av omgivelsene rundt oss. Men ettersom verden er i stadig utvikling, er det ikke da kanskje på tide å skifte ut det verktøyet vi har, til verktøy som er mer effektive og gir oss større gevinst både økonomisk og kulturelt?... [Les mer nå]