Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Høst 2014

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Eksamensoppgave: Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Høst 2014

Her har du Studienetts besvarelse på eksamen i Politikk og menneskerettigheter høsten 2014. Besvarelsen gir deg god hjelp i forbindelse med temaet norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I oppgaven ser vi på de generelle retningslinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg kommer vi mer spesifikt inn på hvordan norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk utformes i forhold til to internasjonale aktører, nemlig EU og Russland.

Innhold

Du skal skrive en sammenhengende tekst om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk hvor du
- redegjør for hva som styrer utformingen av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
- drøfter Norges forhold til to internasjonale aktører og hvilke interesser og verdier som styrer disse forholdene. Bruk aktuelle eksempler.

Utdrag

Denne oppgaven ser på de generelle retningslinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I møte med andre internasjonale aktører - hvilke verdier og interesser er det viktig for Norge å ivareta? Her er opprettholdelse av menneskerettigheter, suverenitet og handelsrelasjoner sentrale elementer. Oppgaven skal også se mer spesifikt på hvordan norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk utformes i møte med EU og Russland.

De generelle retningslinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Utenriks- og sikkerhetspolitikk i Norge har som hovedmål å ivareta suvereniteten, den territorielle integriteten og den politiske handlefriheten til norske myndigheter (Regjeringen 2016). Det kan ikke bare opprettholdes gjennom et sterkt nasjonalt forsvar, men må ivaretas gjennom internasjonale politiske samarbeid. Dette skjer ved å samarbeide med både andre lands myndigheter og...
---
EU

Norge og EU har et tett samarbeid om sikkerhets- og utenrikspolitiske spørsmål. Norske myndigheter sier at norsk utenrikspolitikk og utenrikspolitikken i EU ofte er sammenfallende, og regjeringen ønsker derfor å samarbeide der det kan bidra til å sikre norske interesser (Regjeringen 2016b). Regjeringen skriver at sammenfallende interesser går hovedsakelig på kjerneområder som menneskerettigheter, engasjementspolitikk, klima og miljø (Regjeringen 2016b).

Det eksisterer ingen formaliserte avtaler mellom Norge og EU, men én gang i halvåret møtes utenriksministerne i Norge og formannskapet i EU, og det har de gjort siden 1995. Det er en ordning som EØS-avtalen legger til rette for. EØS-avtalen er en avtale fra 1994 som sikrer Norge, Island og Liechtenstein tilgang til EUs indre marked. Den gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og... Kjøp tilgang for å lese mer

Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk | Eksamen i Politikk og menneskerettigheter | Høst 2014

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 03.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3
    Ekstrem bra tekst! hjalp veldig mye til heldagen min!