Norsk: Språkdebatten på 18- og 1900 tallet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Ungdomsskolen 10. klasse
 • Norsk
 • 5
 • 3
 • 930
 • PDF

Artikkel: Norsk: Språkdebatten på 18- og 1900 tallet

Oppgaven handler om språkdebatten på 18- og 1900 tallet - som oppsto i Norge etter vi fikk vår egen grunnlov. Den går igjennom de tre (fire) skriftspråkene som har vært vurdert tatt i bruk, samt en del refleksjon rundt det hele på slutten.

Lærers kommentar

Masse gode fakta, fint fremstilt og enkelt å få tak på. Godt at du ikke konkluderer eller tar parti i debatten, bare saklig refererer det som er av fakta. Jeg savner dog litt mer sting i innledningen. Noen spørsmål, hypoteser eller undringer som du kan oppsummere med i en reflektert og åpen avslutning?

Utdrag

Etter Norge løsrev seg fra Unionsmakten Danmark i 1814 var dansk fortsatt det offisielle skriftspråket i Norge.
Dette var under en tid der nasjonalromantikken var sterk i hele Europa, alle land ville ha sin egen identitet, og med en egen identitet kommer også et eget språk.
Debatten startet med tre forskjellige synspunkt, selv om det ene synet raskt ble avleggs.
Noen ville beholde dansk som skriftspråk (hovedsakelig embetsmenn), andre ville fornorske dansk slik at det ble enklere å lære, mens en siste gruppe ville lage et helt eget norsk skriftspråk basert på norsk talemål.
Språkdebatten er fortsatt i full sving, selv om dansk er avskaffet og bokmål har et overveldende flertall.

Selv om synet der man ville beholde dansk som skriftspråk er det fortsatt nevneverdig.
For Norge manglet ikke bare et eget skriftspråk, men vi manglet også i stor grad en egen kulturarv, for alle forfattere i Norge siden unionen startet hadde skrevet på dansk.
Derfor ville overklassen som snakket et språk som ikke var ulikt dansk beholde det som skriftspråk.
De så på Danmark som en overlegen kulturnasjon, og de ville beholde dansk som skriftspråk for... Kjøp tilgang for å lese mer

Norsk: Språkdebatten på 18- og 1900 tallet

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 10.05.2015
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  veldig bra, hjalp meg meget :D