Norsk særemne | Ekteskap i litteraturen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 6
  • 12
  • 3389
  • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Norsk særemne | Ekteskap i litteraturen

Særemne i norsk med tema Ekteskap.

Problemstillingen til oppgaven er:
Er ekteskap et optimalt middel i kampen mot livsløgnen?

Oppgaven ser på ulike former for ekteskap ut i fra skildringer i litteratur, som blant annet Vildanden av Henrik Ibsen og Amtmannens døtre av Camilla Collett, i tillegg til aktuelle artikler og kommentarer.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Bortsett fra at du må organisere kildene alfabetisk, sette titler på bøker i kursiv og noen slurvefeil med staving er de øvrige kommentarene stort sett pirk. Dette er et strålende stykke arbeid der du virkelig på en moden og reflektert måte kommer godt under huden på problemstillingen sammen med et vell av referanser og kilder. Du leker med språket og viser at du har en iboende god penn selv om det ved noen tilfeller kan grense opp mot det noe pompøse til tider i formuleringene dine.

Karakter: 6

Elevens kommentar

Alfabetisk rekkefølge i kilder,
lese godt igjennom før jeg leverer.

Innhold

Introduksjon:
Bakgrunnsstoff:
Diskusjon:
Kilder:

Utdrag

Introduksjon:
Ekteskap. Båndet som binder to familier sammen, båndet som gjør to til en. Hvorvidt dette båndet representerer rettferd eller løgn er derimot en annen sak. Ofte kommer diskusjonen om de forskjellige formene for ekteskap fram i media til tross for at temaet er tabubelagt i kulturene som har de mest ekstreme formene – tvangsekteskap. Dette er en motivasjonsfaktor for meg. Som oppvokst i det norskpakistanske samfunnet er det ikke et sjokk for meg at temaet er tabubelagt. Likevel er det sårende å se at de realistiske tankene til blant annet Ibsen ikke strekker seg så langt. Kampen mot livsløgnen ventes fortsatt i slike sterke kulturelle bånd.

Ibsen omtaler, ved hjelp av karakteren Relling, livsløgnen i den berømte Vildanden slik: «Tar De livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme» . Dette sitatet er fortsatt brennaktuelt i dag. Mennesket er så opptatt av de uvirkelige forestillingene som trekker oss til seg, får oss til å glemme den reelle gleden. Dermed ender vi opp ulykkelige dersom vi ikke lever med disse livsløgnene. Denne sykdommen må bekjempes, dermed vil jeg ta i bruk min motivasjonsfaktor.

Problemstillingen blir altså:

«Er ekteskap et optimalt middel i kampen mot livsløgnen?»

Det finnes ulike former for ekteskap, og ofte blir de diskutert over og under hverandre. Særlig arrangert, fornuft – og tvangsekteskap. Etter at filmer som Haram kommer ut, blir ofte disse tabubelagte emnene tatt opp, men flere og flere misforstår forskjellen mellom disse formene før de ytrer seg. Definisjonen på disse vil ta plass under «Bakgrunnsstoff».
I denne oppgaven ønsker jeg å redegjøre for spørsmål angående ekteskapsformene, æresidealene som preger disse og sette lys på problemene innenfor feltet slik at denne livsløgnen treffer sannhetens mur. Dette vil jeg gjøre ved hjelp av Amtmannens døtre, Den tredje søsteren og Mellom makt og avmakt som mine primære kilder... Kjøp tilgang for å lese mer

Norsk særemne | Ekteskap i litteraturen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.