Hva er norsk kultur? | Refleksjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammendrag: Hva er norsk kultur? | Refleksjon

Refleksjonsoppgave som tar for seg kapittel 6 i Menneske og Samfunn, om kultur. I første delen av oppgaven diskuter jeg hva jeg ser på som norsk kultur og deretter hva som jeg ser på som den største påvirkningsfaktoren i norsk kultur for meg. Den andre delen av oppgaven tar jeg for meg kulturrelativisme og etnosentrisme og drøfter svake og sterke sider ved tilnærmingsmåtene.

Lærers kommentar

Veldig bra. Drøfter godt svake og positive sider og kommer med gode eksempler.

Elevens kommentar

Dette er et manus til en presentasjon slik at det vil nok stå noen skrivefeil innimellom.

Utdrag

Det vil være umulig med enighet blant Norges innbyggere om hva norsk kultur er. Og selv om jeg er født og oppvokst i Norge og går på skole her så måtte jeg tenke litt for å finne ut hva jeg mener er «norsk kultur». Men det er allikevel noe innbyggerne i Norge har tilfelles og som jeg mener er viktige for å forstå kulturen vår.
Først og fremst har vi et språkfellesskap i Norge. De fleste kan snakke og skrive norsk her, og på denne måten kan vi kommunisere med hverandre. Språket vårt, med de ulike dialektene vil jeg si er en viktig del av den norske kulturen... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva er norsk kultur? | Refleksjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.