Hva er norsk kultur? | Refleksjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Hva er norsk kultur? | Refleksjon

Refleksjonsoppgave som tar for seg kapittel 6 i Menneske og Samfunn, om kultur. I første delen av oppgaven diskuter jeg hva jeg ser på som norsk kultur og deretter hva som jeg ser på som den største påvirkningsfaktoren i norsk kultur for meg. Den andre delen av oppgaven tar jeg for meg kulturrelativisme og etnosentrisme og drøfter svake og sterke sider ved tilnærmingsmåtene.

Lærers kommentar

Veldig bra. Drøfter godt svake og positive sider og kommer med gode eksempler.

Elevens kommentar

Dette er et manus til en presentasjon slik at det vil nok stå noen skrivefeil innimellom.

Innhold

1) Som norsk borger og skoleelev er du et produkt av norsk kultur. Hva forstår du med uttrykket «norsk kultur»? Og hva anser du som den viktige påvirkningsfaktoren i norsk kultur som har gjort deg til den du er i dag?

b) Egner den kulturrelativistiske eller etnosentriske tilnærmingsmåten til mangfoldet av kulturer seg best? Drøft styrker og svakheter slik du vurderer det.

Utdrag

Et stort flertall av Norges innbyggere forbinder norsk kultur med momenter som ski, brunost og kvikklunsj. Dette er jo selvfølgelig en del av norsk kultur, men er det alt? Kultur kan være så mye, og det vil definitivt avhenge av hvem vi spør. Vi har store kulturelle forskjeller i landet og til sammen danner vi et flerkulturelt samfunn som alle er en del av den norske kulturen i dag. Kulturelle forskjeller vil vi finne gjennom for eksempel generasjoner og både pakistansk kultur og tyrkisk kultur er for eksempel en del av den norske kulturen. En dame oppvokst i den norske kulturen forbinder sikkert den norske kulturen med den kjære nasjonalsporten ski, men spør vi en annen person, som for eksempel har migrert til Norge vil kanskje ikke han/hun forbinde Norge med kjennetegn som ski, mandariner osv. som vi regner som typisk norsk. Så hva er det som egentlig kjennetegner norsk kultur for alle i dag? Rettere sagt hva jeg forstår med begrepet norsk kultur sett bort ifra alle de kjennetegnene som vi ser på som typisk norsk. Og hva som har påvirket meg mest. Det er dette spørsmålet jeg skal prøve å svare på i dag.

Det vil være umulig med enighet blant Norges innbyggere om hva norsk kultur er. Og selv om jeg er født og oppvokst i Norge og går på skole her så måtte jeg tenke litt for å finne ut hva jeg mener er «norsk kultur». Men det er allikevel noe innbyggerne i Norge har tilfelles og... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva er norsk kultur? | Refleksjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.