Det moderne prosjekt | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 6
  • 4
  • 1493
  • PDF

Det moderne prosjekt | Artikkel

Artikkel i norsk om de 4 hovedideene med det moderne prosjektet: friheten, opplysningen, fremskrittet, og fornuften. Den ser på endringen i forhold til disse ideene fram til i dag og hvordan opplysning i samfunnet endres og blir bedre. Oppgaven gir en god oversikt og kan brukes til å øve til prøve eller eksamen.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Fremragende! Eneste er at du kunne gått dypere inn på filosofenes tankegang. God rettskriving, orden og innhold.

Utdrag

Det moderne prosjektet viser tilbake til en vid kulturbevegelse hvor synet på livet forandret seg. Mennesket fikk troen på at de kunne gjøre verden til et bedre sted. Denne artikkelen skal omfatte hovedideene i det moderne prosjektet, og hvordan vi ser på disse ideene i dag. Vi skal inn på friheten,opplysningen, fremskrittet, og fornuften, som er de sentrale ideene som preget utviklingen.

Frihet, det frie mennesket. Denne ideen ble utarbeidet på 1700-tallet, og startet i Europa for så og spre seg videre til Amerika. Friheten ble ført tilbake igjen til Frankrike når uavhengighetserklæringen kom. Det ligger i naturen av at mennesket skal være frie. Alle er likeverdige, skal ha samme rettigheter, egen tro og friheten til og bes temme over sitt eget liv. Dette var noe av det viktigste for mange av menneskene som levde under det moderne prosjektet (Dahl, m.fl. Grip teksten 3, 2008, s. 15). Når man snakket om «medmennesket» snakket man kun om menn, og kvinner var i stor grad undertrykt. De prøvde å kjempe for friheten, og var svært uenige i stillingen de hadde i samfunnet. Den første kvinnebevegelsen møtte mye motstand, og var ikke sterke i noe som helst flertall ettersom de var så få. Men kvinneforkjemperen Olympe de Gouges skrev kvinnerettighetserklæringen i 1791. Hun hadde en sterk personlighet, og argumenterte for likestillingen mellom kvinner og menn heretter. Det hun er mest kjent for å ha... Kjøp tilgang for å lese mer

Det moderne prosjekt | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.