Norges løsrivelse fra Danmark | Drøftingsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Godkjent
  • 2
  • 483
  • PDF

Artikkel: Norges løsrivelse fra Danmark | Drøftingsoppgave

Drøftningsoppgave om Norges løsrivelse fra Danmark og hvorvidt det kom som en følge av den europeiske storpolitikken eller av utviklingen i det norske samfunnet. Oppgaven er på ca. 500 ord.

Historie Vg3 portal, cappelen damm kapittel 3 og 4.

Lærers kommentar

Godkjent.

Innhold

Hvorfor union med DK?
Hvorfor går unionen i oppløsning:
Året 1814

Utdrag

Drøft hvorvidt Norges løsrivelse fra Danmark i 1814 kom som følge av europeisk storpolitikk eller av at det norske samfunnet hadde utviklet seg og nå var klart for å danne en egen stat.

Krigføring og statsbygging er karakteristiske trekk ved Europas utvikling i tidlig nytid. Norge var i personalunion med Danmark, og da Napoleons-krigene herjet i Europa prøvde Danmark-Norge å stille seg nøytral.
Hvorfor union med DK?
Norge hadde et svakt aristokrati, og med pesten døde de fleste av disse.
Tronfølgeordninger gjorde at den danske kongen i 1380 arvet Norge. Og i 1536 tar Danmark Norge til evig tid... Kjøp tilgang for å lese mer

Norges løsrivelse fra Danmark | Drøftingsoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.