Norge under 2. verdenskrig | Spørsmål og svar

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 6
  • 4
  • 2607
  • PDF

Norge under 2. verdenskrig | Spørsmål og svar

I denne oppgaven finner du spørsmål og svar angående Norge under 2. verdenskrig. Her svares det på 10 spørsmål, blant annet vedrørende årsaken til invasjonen av Norge, Vidkun Quisling og hans radiokupp, støtten til NS, nordmenns motstand til okkupasjonen og krigsfanger i Norge. I tillegg gjøres det greie for hvilke konsekvenser krigen fikk her til lands.

Utdrag

1. Hvorfor ble Norge invadert?
Norge ble invadert 9. april 1940, og Norge kapitulerte allerede 10. april 1940. Det tyske angrepet var effektivt og vellykket. Opprinnelig var Norge en nøytral part i krigen, og de fleste ble overasket da angrepet kom. Norge hadde vært en del av tyskernes og de alliertes krigsplan en stund. Norge var nemlig en viktig strategisk posisjon for det tyske krigsmaskineriet, siden den lange kystlinjen mot Atlanterhavet muliggjorde utstrakt ubåtkrig mot den britiske handelsflåten. Der kunne man også anlegge støttepunkter for fly og krigsskip. Tyskerne ville unngå å bli sperret ute fra Atlanterhavet, og begge parter ønsket å hindre motparten i å kontrollere Norge og havnene utenfor.
Grensen mot Sovjetunionen i nord var også viktig, siden isfrie havner nord i Norge kunne lette en eventuell krigsinnsats mot Sovjetunionen nordfra.
Norge var i tillegg rikt på fisk som kunne forsyne et krigsherjet folk. Tyskland var også interesserte i fri tilgang til Jernmalmen som ble fraktet fra Sverige til Narvik med jernbane og videre fra Narvik med skip.

2. Hvorfor ble Nord–Norge hardest rammet?
Det foregikk kamper i omkring to måneder, hovedsakelig i nord der et mer vellykket felttog så ut til å holde tyskerne på avstand. Mye av grunnen til dette er at den forholdsvis lille norske hæren raskt fikk god støtte fra blant annet England og Frankrike, som sendte styrker for å hjelpe norsk motstand spesielt i Nord-Norge. Krigen i Europa fikk derimot konsekvenser for Norge. Frankrike brøt sammen på vestfronten, og de allierte besluttet å trekke seg ut av Norge for å konsentrere seg om kamper på kontinentet. Den norske regjeringen hadde flyktet gjennom landet og nordover til Tromsø, og derfra i eksil til Storbritannia. Med seg hadde de gullbeholdningen til Norges Bank, 3000 gullbarrer på til sammen 49 tonn. Norge kapitulerte 10. juni, og to måneder etter invasjonen var Norge okkupert.

3. Hva skjedde når Vidkun Quisling hadde radiokupp?
På kvelden 9. juni gjorde Vidkun Quisling statskupp på radio. Han og hans parti Nasjonal Samling tok makten i landet, og han hadde satt opp en ny regjering. Det er kjent som det første statskuppet over radio, der han hadde utnyttet det nye mediets store kraft. Andre verdenskrig ble den første radiokrigen, der de ulike partene kappet om å formidle sin versjon av virkeligheten. De fleste i Norge møtte krigen gjennom radio. Mediet hadde makt, og hva man hørte, og hvem man hørte, var avgjørende. For å få kontroll over denne makten startet tyskerne inndragningen av radioapparatene høsten 1941. Mange nordmenn lyttet til BBCs sendinger og kunne på den måten følge krigsutviklingen uten at den var preget av tysk propaganda. Det ble for mange viktig å skjule radioapparatene sine når de ble forbudt. Budskapet fra radiosendingene ble gjerne videreformidlet gjennom illegale aviser, på grunn av at vanlige norske avisene var underlagt tysk sensur og nazifisering. Quisling tok makten 9. april ved bruk av effektiv og moderne medium, men lyktes bare noen dager.

4. Hvor stor var støtten til NS og hva var NS?
Partiet ble stiftet av Vidkun Quisling 17. mai 1933. Nasjonal samling var et lite parti i 1940, og da krigen brøt ut var partiet preget av indre strid og dårlige valgresultater. Det var et nasjonalistisk parti med sterke innslag av fascisme, og den tyske okkupasjonsmakten gjorde NS til Norges eneste lovlige parti. NS støttet raseideologien til nazistene. Partiet ville gjenoppreise det gamle Norge, og de brukte blant annet symboler fra vikingtiden og gammelnorske betegnelser for å vekke nasjonalismen.
Gjennom krigsårene forsøkte partiet å ”nyordne” den norske samfunn i tråd med sin ideologi. Man måtte verne om den sunne, norske rasen og det gamle Norge skulle reises om igjen med orden og disiplin... Kjøp tilgang for å lese mer

Norge under 2. verdenskrig | Spørsmål og svar

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.