Norge og Niger | Sammenligning av I-land og U-land

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 5
 • 16
 • 2787
 • PDF

Norge og Niger | Sammenligning av I-land og U-land

Dette er en oppgave i Geografi som sammenligner et I-land og et U-land, nærmere bestemt Norge og Niger. Oppgaven tar blant annet for seg de to landenes demografi, befolkningspolitikk, familieplanlegging og flyttemønster. I tillegg ses det på HID- og GINI-indeksen for de to landene.

Lærers kommentar

Fin innledning om landene og du beskriver den demografiske overgangen bra i begge land. Du har med fine grafer som du beskriver bra, men savner at du analyserer dem og trekker paralleller. Delen om befolkningspolitikk er bra! Greit om pyramidene, litt kort om demografisk treghet. Du trekker frem veldig mye bra og ser sammenhenger. Savner kilder i teksten. Teksten er i lengste laget.

Innhold

Innholdsfortegnelse:
Innledning
Landene
Kart
Demografisk overgang
Fasene
Befolkningspolitikken
Familieplanlegging
Befolkningspyramider
Flyttemønsteret
HID og GINI
Hva har de?
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Denne oppgaven dreier seg om å sammenligne to land. Jeg har da valgt Norge og Niger, og bakgrunnen for at jeg valgte disse to landene er at Norge er et I-land og Niger er et U-land. Det gjør det enklere å kunne se forskjell på landene. Problemstillingen jeg har knyttet til oppgaven er ‘' Hva må til for at Niger skal bli et godt sted å bo? ''

...

Niger er et land som ligger i nord-Vest-Afrika og er ett av de tørreste og varmeste landene i verden. Landet har hatt store sultkatastrofer grunnet jordbrukspolitikk og mangel på viktige naturressurser. Helt siden 2010 har landet vært preget av uro og store konflikter på grunn av egoisme for makt og problemer med smugling fra nabolandene. Det store spørsmålet som dukker opp da er når landet vil bli like verdt og rolig som mange andre land i verden.

Norge er derimot er et veldig rikt land med høy levestandard. Folket nyter godt mulighetene de har og de store inntektene fra oljeindustrien. Mye skal til for at Norge skal oppleve sult igjen i fremtiden. Grunnen til det er at landet bruker ressursene den har på en riktig måte og økonomien styres rett.

...

I år 1665 var befolkningen i Norge rundt 440.000 innbyggere. Etter hvert på 1800-tallet passerte vi en million og de neste millionene kom i årene etter. I 2012 passerte vi 5 millioner innbyggere i landet og tallet øker stadig.

...

Niger derimot, var og er fremdeles et veldig befolkningsrikt land med nesten 18 millioner innbyggere. Landets befolkning øker 4 % årlig, noe som betyr at de er langt ifra fase 4. Landet fant sted i fase 2 på 1950-tallet og ligger fortsatt der i dag. I følge Globalis var både fødselsraten og dødsraten høye i landet... Kjøp tilgang for å lese mer

Norge og Niger | Sammenligning av I-land og U-land

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 27.04.2019
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra oppgave og jeg fikk en lignende oppgave i fjor hvor jeg fikk samme karakter som personen i denne oppgaven skrev