Norge i endring på 1800-tallet | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 437
  • PDF

Norge i endring på 1800-tallet | Sammendrag

Sammendrag om hvordan Norge endret seg fra begynnelsen av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet. Sammendraget er godt utfylt og egner seg meget godt til repetisjon før prøver eller eksamen.

Lærers kommentar

Fin oppsummering med høy måloppnåelse. Fin å bruke til en norsk-/historieprøve.

Innhold

Befolkningsvekst
Nordmenn til Amerika
Stortinget arbeider for et friere næringsliv
Norsk industrisamfunn
Forandringer i bondesamfunnet
Husmannsvesenet når toppen
Fiskeriene i vekst
Arbeidsliv og arbeidsdeling i bygd og by

Utdrag

Befolkningsvekst
- Barnedødeligheten gikk ned, folketallet steg raskt i hundreårene som fulgte fra 1800-tallet.
- Levekårene ble bedre, blant annet takket være poteten og sild som mettet mange familier og forbedret helsen.
- Innenfor landet flyttet folk mye på seg på 1800-tallet.

Årsak:
• Ressursene i bondesamfunnet ble presset , vanskelig å sysselsette flere.
• Langs kysten og i byene var det jobb å få som fiskere, industriarbeidere eller sjøfolk.
• Mange flyttet til Nord-Norge : godt med jord... Kjøp tilgang for å lese mer

Norge i endring på 1800-tallet | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 23.03.2014
    Veldig gode punkter...:)