Norge på 1800-tallet | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie
  • 4
  • 8
  • 2613
  • PDF

Norge på 1800-tallet | Sammendrag

Sammendrag om Norge på 1800-tallet. Sammendraget er fremstilt ved at eleven har konstruert en fiktiv person på 18 år fra Østlandet i 1863. I sammendraget analyseres mulighetene og begrensningene til den fiktive personen, hvordan hverdagen og fremtiden ser ut.

Oppgaveformulering:

Situasjonen:
Du skal konstruere din egen historiske person. Personen din skal være en 18 år gammel jente/gutt fra østlandet (kanskje fra bondelandet Lillehammer?). Året er 1863. Du bor for øyeblikket hjemme på gården til foreldrene dine sammen med dine fem søsken, men det er usikkert hvordan fremtiden din kommer til å bli.

Del 1 Analyse (skriftlig): Hvilke muligheter og begrensninger har personen din i livet? Beskriv systematisk og objektivt hvilke realistiske livsvalg han/hun har og drøft utfordringer/usikkerhetsmomenter/problemer med de ulike valgmulighetene. Her må du tenke og vise til stoff i kildene under og læreboka (evt. andre relevante tilleggskilder som eksempelvis lokalhistorisk materiale) så mye du kan. I denne oppgaven skal du ikke befinne deg i personen din sitt hode, men være en analyserende historiker.

Del 2 Empati: Beskriv hvordan hverdagen din er? Hvilke håp har du for framtiden? I dette svaret må du tenke slik en 18-åring i 1863 trolig ville gjort (sett fra hans/hennes perspektiv). Skriv en tekst (dagbok/brev) eller lag film.

For å forstå empati, må vi komme oss inn i hodet på datidens mennesker. Hvordan tenkte de og hvorfor tenkte de på denne måten. Vi må rett og slett finne ut hvordan samfunnsforhold (SPØK) kan ha påvirket tankene/verdiene deres og hvilke realistiske valgmuligheter de hadde i situasjonen de befant seg i.

Del 3 Empati: Hva velger personen din å gjøre? Skriv en tekst (dagbok/brev) eller lag film der personen din tar et valg. Personen din må begrunne sitt valg og begrunne hvorfor han/hun ikke valgte de andre alternativene (i dette svaret må du tenke slik en 18-åring i 1863 trolig ville gjort og husk at personen din heller ikke kan vite hvordan dette kommer til å gå).

Innhold

Del 1: Analyse
Alternativ 1: Bli værende på gården
Alternativ 2: Emigrere til Amerika
Alternativ 3: Flytte til Kristiania
Alternativ 4: Flytte til Nord-Norge
Del 2: Empati
Del 3: Empati
Kildeliste

Utdrag

Christen er en 18 år gammel gutt fra den store gården Bjerke som ligger på vestsiden av Gudbrandsdalslågen ved Lillehammer. Han har en mor, en far og fem søsken. Han er tredje eldst av søskenflokken, hvor 3 er jenter og 2 er gutter inkludert ham selv. Han har alltid vært en snill, omsorgsfull og hardtarbeidende gutt som alltid har vært med og hjulpet foreldrene med gården, jordbruket og tømmerfløting som var vanlige næringer for gårdene langs Lågen. Nå er Christen 18 år, bor på en stor gård i bondelandet Lillehammer og året er 1863... Kjøp tilgang for å lese mer

Norge på 1800-tallet | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.