Analyse av Njåls Saga

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Norsk
  • 5
  • 2
  • 727
  • PDF

Sagaanalyse: Analyse av Njåls Saga

Analyse av Gunnar, en av hovedpersonene i Njåls saga fra de islandske ættesagaene. Skrevet ut i fra et utdrag av Njåls saga. Analysen kommer inn på handlingen, Gunnars personlighet, forholdet til konen og til fiendene, fortelleteknikken og hvilke verdier som sagasamfunnet setter høyt.

Mer hjelp til sagaanalyse
I tillegg kan du finne en oppskrift for analyse av sagaer på Studienett:
Analyse av saga | Oppskrift

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Bra. Kunne skrevet mer, men en god presentasjon av Njålssagaene.

Utdrag

"GUNNAR – en fryktløs same:
Njålssaga er en av de to store av de 29 islandske ættesagaene vi kjenner til. I utdraget møter vi en av hovedpersonene, Gunnar på Lidarende.

Han blir presentert med de egenskapene en skikkelig mann skulle ha på Island i vikingtida. Han er stor og sterk, flink i alle idretter, pen å se på, riktignok med unntak av en skjev nesetipp, er gavmild og trofast mot vennene sine, som tydeligvis er valgt ut med omhu. Dessuten er han rik på gods..."... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av Njåls Saga

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 21.04.2015
    heftig bra tusen takk..