Niqab i det offentlige rom | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Norsk
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 729
  • PDF

Niqab i det offentlige rom | Artikkel

Her har du en artikkel som drøfter bruken av niqab i det offentlige rom. I artikkelen drøftes det for og imot muligheten til å bruke niqab i offentligheten. Det legges frem 2 argumenter for og 2 argumenter imot, og avsluttende hopper artikkelen inn i den aktuelle diskusjonen om et eventuelt forbud av niqab i Norge. Merk at artikkelen er skrevet på nynorsk.

Utdrag

Byrd andletslør (niqab) forbydast i det offentlege rom?

Niqab er eit hovudplagg som dekker heile hovudet, andletet og heile kroppen, kor berre ein smal opning rundt auga som gjer det muligheit å sjå ut. Plagget vert bore av muslimske kvinner fordi det er ein islamsk skikk med tildekking av kvinner i det offentlege rom. På 2000-talet voks skikken av niqab, knytte til aukande islamisering.

Eit argument for at det burde verte eit forbod mot niqab i det offentlege rom er at det kan sikra ein betre kommunikasjon. I utdanningssamanheng skapar heldekkande klesplagg som niqab identitetsutfordringar. Karakterar vert sett med vekt på munnleg aktivitet i timen og skriftlege innleveringar. Korleis skal ein elev kunna kommunisera med andre elevar og lærarar når alt dei ser er auga? Viss vi tenkjer motsett; korleis kan ein lærer med slikt heldekkande plagg klara å kommunisera fullverdig med elevar og studentar? Derfor vert det ynskt nasjonalt forbod mot slike heldekkande plagg... Kjøp tilgang for å lese mer

Niqab i det offentlige rom | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.