Newtons lover med Datastudio - heissystem | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • 6
  • 10
  • 1926
  • PDF

Newtons lover med Datastudio - heissystem | Rapport

Her finner du en fysikkrapport som handler om de forskjellige kreftene som er relevante når en heis kjører opp og ned.

Rapporten inneholder en teoridel som inneholder bakgrunnsteori og inkludert illustrasjoner.

I forsøket blir Datastudio brukt for å løse oppgaven, og den viser eksempler på kraft-tid grafer.

Denne rapporten gir deg kunnskaper om Newtons 1. og 3. lov, i tillegg til å vise hvordan en fysikkoppgave kan struktureres.

Innhold

Hensikt:
Forberedelser:
F: Oppgave 1
F: Oppgave 2
F: Oppgave 3
Hypoteser
Utstyr:
Fremgangsmåte:
Resultater og oppgaveregning:
Simulering av heis på vei opp:
5. Simulering av heis på vei ned:
Vurdering:
Feilkilder:
Konklusjon:
Hva har jeg lært?:

Utdrag

Hensikt: I dette forsøket skal vi studere kreftene og akselerasjonen på et heissystem. Hensikten er å lære seg alle Newtons lover og regne med disse til diverse oppgaver. Vi skal også tegne krefter på systemer når de er i ro eller akselereres. I tillegg skal vi bli bedre kjent med dataprogrammet PASCO Capstone.

Forberedelser: Før vi utførte forsøket i praksis gjorde vi forberedelsene som stod på oppgavebeskrivelsen. Det var totalt 3 oppgaver under forberedelsesprosessen:

F: Oppgave 1
I denne oppgaven skulle vi gjøre pkt.4 i oppgavebeskrivelsen hjemme. Vi skulle tegne kreftene som virket på kraftsensoren og klossen i henhold til N1 og N3. ...

---

Fremgangsmåte:
Vi startet forsøket ved å sette opp det nødvendige utstyret. Vi koblet PC'en til bevegelsessensroen og åpnet PASCO Capstone.
Inne på PASCO koblet vi til «force sensor» og startet «datastudio». Deretter måtte vi endre «positivt utslag på trekk» og endret målingene til 100Hz. Videre endret vi på verdier på aksene. Vi endret til Force(N) på y-aksen og Time(s) på x-aksen.
Før vi skulle sette i gang med forsøket trakk vi på resetknappen for å nullstille bevegelsessensoren ved å trykke på zero knappen på sensoren. Dette gjentok vi på... Kjøp tilgang for å lese mer

Newtons lover med Datastudio - heissystem | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.