Newtons 2. lov på skråplan - Fysikk rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • Godkjent
  • 10
  • 987
  • PDF

Newtons 2. lov på skråplan - Fysikk rapport

Rapport i Fysikk om Newtons 2. lov på skråplan. Hensikten med forsøket var å undersøke hvordan akselerasjon avhenger av kraft og masse. Vi ser bort i fra friksjon.

Utdrag

Fremgangsmåte

Forsøk 1
Vi lar en lekebil trille nedover et skråplan med hellingsvinkel α. Vi slipper bilen i fra ro og måler den tiden t bilen bruker på å trille ned strekningen s=1,00m. Vi finner kraften som trekker bilen nedover skråplanet ved hjelp av kraftmåleren. Vi gjør tre målinger. Med α=21,4°, α=14,48° og α=34,1°.
Regn ut akselerasjonen etter formelen a=2s/t^2for hver verdi av hellingsvinkelen.
Regn ut forholdet F/a. Hvordan går det med a når F øker?... Kjøp tilgang for å lese mer

Newtons 2. lov på skråplan - Fysikk rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.