New Zealand som geotop | Prosjektoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geofag 1
 • 6
 • 13
 • 4094
 • PDF

New Zealand som geotop | Prosjektoppgave

Denne prosjektoppgaven i geografi handler om New Zealand som geotop. Oppgaven beskriver og presenterer klimaet, den geologiske historien, tektonikken i området, landets utfordringer opp mot naturkatastrofer, landets hydrologi, hvordan landet ble påvirket av siste istid og landets geologiske ressurser. De forskjellige temaene blir beskrevet.

Elevens kommentar

Noe feil under den geologiske historien, det er ikke selve funnet av pingvinene som gjør at noen hevder at landet sank (pingviner trenger landmasser for å overleve) – Det er mangelen på klastiske sedimenter fra land og utbredelsen av marine avsetninger som gjør det.

Studienetts kommentar

Denne oppgaven kan brukes til å få et bra overblikk over geografien i New Zealand.

Innhold

Klima
El nino og La nina og påvirkningen på New Zealand
Dannelsen av New Zealand
Platetektonikk
Naturkatastrofer
Hydrologi
Istid
Geologiske ressurser
Referanser:

Utdrag

I denne oppgaven har jeg tenkt til å ta for meg New Zealand som geotop. Jeg skal prestentere klimaet, den geologiske historien, tektonikken i området, landets utfordringer opp mot naturkatastrofer, landets hydrologi, hvordan landet ble påvirket av siste istid og landets geologiske ressurser.

Klima

New Zealand (41° 00' S og 174 ° 00' W) ligger i Oceania på den australske kontinentalplata. Topografrien på New Zealand er ikke ulik Norges topografi, med mye fjell, fjorder og elver. Hele 75% av New Zealand ligger over 200 moh. De fleste høye fjellene ligger på sørøya på grunn av den transforme plategrensa som presser opp landet. Alpene på sørøya strekker seg nesten helt fra sør til nord av øya, og hele 19 fjell på sørøya er 3000 moh eller høyere. På grunn av at New Zealand ligger på den sørlige halvkule er sesongene motsatt fra det de er på den nordlige halvkule. Sommeren på New Zealand er i desember-februar, og vinteren er i juli-august. Figur 1 viser en forenklet oversikt over havstrømmene i New Zealand. Den røde varmtvannsstrømmen kommer med oppvarmet vann fra Sør-Amerika, og uten den ville klimaet på New Zealand vært ca. 2oC kaldere. Havstrømmene blir også bøyd av på grunn av corioliseffekten. Figur 2 viser en detaljert oversikt over havstrømmene i New Zealand. Man kan tydelig se at den polare dyphavsstrømmen forsterkes når den treffer New Zealands kontinentalsokkel. Figur 5 viser vindsystemene som går på den sørlige halvkule.

Ifølge Køppens klimainndeling ligger New Zealand i den varmtempererte klimasonen. Kjennetegnene på den varmtempererte klimasonen er at det er ikke store overganger mellom sesongene og gjennomsnittstemperaturen ligger på rundt 10oC. Oppe i alpene på sørøya er det et mer alpint klima som man kan se på figur 3. Lufttemperaturen synker med 0,7oC hver 100. meter opp i lufta1. Studier viser at det kan være permafrost på sørøya, over 2000moh. På New Zealand varierer gjennomsnittstemperaturen fra 10oC på sørøya, til 16oC på nordøya1. Det er også store variasjoner i nedbørsmengde på ulike steder i New Zealand, dette skyldes topografien. På sørøya går det en stor fjellkjede som stopper skyene fra å ta med fuktighet over til østsiden av sørøya. Som man kan se på figur 4 er det mest orografisk nedbør, det resulterer i... Kjøp tilgang for å lese mer

New Zealand som geotop | Prosjektoppgave

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 05.11.2019
  Får ikke opp figurer eller lenker till figurer i övrigt en bra oppgave som hjälper en att komma igång med ens eget skrivande
 • 24.04.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hvor finner man link til figurene i oppgaven?
 • 16.11.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ingen bilder, figurer eller modeller vises.
  Der er links til alle bilder, figurer og modeller i oppgaven. Med vennlig hilsen Jeppe Studienett.no
  Skrevet av: Redaksjonen på Studienett.no