New Orleans og Chicago Jazz | Særemne

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Musikk i perspektiv 2
  • 4
  • 12
  • 2275
  • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: New Orleans og Chicago Jazz | Særemne

Dette er en besvarelse på en særemneoppgave i faget musikk i perspektiv 2.

Oppgaven forteller om New Orleans og Chicago-jazzen med hovedvekt på betydningsfulle trompetister og hvordan de utviklet seg og trompetens rolle i jazz.

Lærers kommentar

Fin struktur og spennede emne. Savner litt mer aktiv kildebruk i de delene du referer mye til bio/fakta/historikk. Det er naturlig siden du har måttet innhente informasjon knyttet til dette. Savner at du i sammenligningen gjør noen anaylser av låter fra de to uttrykkene og peker konkret på eksempler. Det trekker litt ned at du ikke har med dette.

Elevens kommentar

Mye er bra med oppgaven, men det kunne vært flere verkanalyser for å underbygge sammenlikningen mellom de to musikkformene. Det er gode og riktige faktaopplysninger, og refleksjon er en stor del av oppgava.

Innhold

Innledning
New Orleans-jazzen
Smeltedigelen New Orleans
The King of Jazz
Louis Armstrong
Chicago-jazzen
Ny teknologi
King Oliver
Louis Armstrong
Forskjeller og likheter mellom New Orleans-jazz og Chicago-jazz
Konklusjon
Kildeliste
Bildeliste

Utdrag

New Orleans-jazzen
Smeltedigelen New Orleans

New Orleans er en by som kan regnes som en stor kulturell smeltedigel, da byen har vært under både spansk og fransk styre før 1800-tallet. Spanjolene og franskmennene fikk barn sammen med afroamerikanerne, og den nye generasjonen ble de første kreolerne. Kreolerne var lysere i huden enn afroamerikanerne, så de ble ofte sett på som hvite. De fikk høyere sosial status og privilegier enn andre svarthudede. Kreolerne hadde bedre råd, og musikerne kunne derfor utdanne seg innen musikk og kjøpe egne instrumenter.

I 1894 kom det en ny lov i New Orleans som krevde at alle med afrikansk blod måtte bo i egne bydeler, dette gjaldt også kreolerne. Nå ble kreolerne stilt på lik linje med andre svarthudede. De måtte spille i svarte danseband for å få jobb, men selv om de var gode musikere, kjente de ikke den svarte musikkulturen. Dette førte til at den afroamerikanske og den kreolske musikken smeltet sammen, og en ny musikalsk retning vokste frem, slik så etter hvert jazzen dagens lys i New Orleans.

De nye jazzensemblene spilte ragtime, marsjer, blues og andre dansemelodier som var populære på den tiden. New Orleans-jazzen bærer preg av mye improvisasjon og... Kjøp tilgang for å lese mer

New Orleans og Chicago Jazz | Særemne

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.