Nespresso | SWOT-analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Godkjent
  • 4
  • 1237
  • PDF

Nespresso | SWOT-analyse

Oppgaven innholder en SOFT-analyse av Nespresso. SOFT-analysen, som også kan kalles en SWOT-analyse, tar for seg en kort markedsplan for Nespresso-merket med fokus på blant annet konkurransesituasjon, arbeidsbetingelser, styrker, svakheter, muligheter, trusler, målgruppe og markedsføring.

Analysen er skrevet delvis i stikkordsform, men gir en enkel og oversiktlig introduksjon til hvordan en SOFT-analyse eller SWOT-analyse kan skrives i markedsføring og ledelse.

Innhold

- Hva står bokstavene SOFT for?
- Hva er en SOFT-analyse?
- Hva er en arbeidsbetingelse, hvilke arbeidsbetingelser har vi?
- Interne arbeidsbetingelser
- Styrker
- Svakheter
- Muligheter
- Trusler
- Konkurrenter
- Hvilke markeder selger produktet?
- Mellomhandlermarkedet
- Målgruppe for produktet
- Distribusjon av produktet
- Markedsføring av produktet
- Kilder

Utdrag

Du skal gjøre en fyldig SOFT-analyse av Nespresso

Styrker
- Lager porsjonskaffe som er en og ide, når du bare trenger en kopp
- Får med kjendiser i reklamen og markedsføringen
- De har høy lojalitet blant kundene og har både en Club og Magasin, der de setter kundene høyt og får dem til å føle seg eksklusive.
- De har 49 Nespresso butikker i 27 byer rundt om i verden, tilgjengelige
- Tilgjengelige hele døgnet i alle dager
- Konkurransemidlene
- Produkt
- Lekkert og elegant design
...

---

Markedsføringen til Nespresso
 Nespresso har markedsført sin kaffe med mange kjendiser i reklamene sine. De lager reklamer som har elegant design og som har harmonisk melodi og skal få oss til å slappe av. Disse reklamene har vi sett på tv, på nettet, magasiner, flygeblader.
 De reklamerer med at det er enkelt å bestille, det er lett å få tak i service, de er oppe 24/7 og du kan sende mail eller ringe.
 De har også en Nespresso Club som tilbyr gratis reparasjoner av maskinen, gratis lånemaskin og gratis retur av den gamle. Du må være medlem av denne klubben for... Kjøp tilgang for å lese mer

Nespresso | SWOT-analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.