Jeg nekter, Ellevte roman, bok atten og Lillelord | Romananalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg2
  • Norsk
  • 6
  • 26
  • 10165
  • PDF

Jeg nekter, Ellevte roman, bok atten og Lillelord | Romananalyse

Her har du en oppgave i som analyserer de tre romanene "Jeg nekter" av Per Petterson, "Ellevte roman, bok atten" av Dag Solstad og "Lillelord" av Johan Borgen. I analysene ses det blant annet nærmere på romanenes handling, karakterer, komposisjon, språk, form, synsvinkel, fortellerteknikk og tema.

Lærers kommentar

Notatene dekker den informasjonen som kun er mulig å oppnå hvis man har studert og analysert bøkene på et nivå som kun kan gi en toppkarakter.

Elevens kommentar

Trenger flere kildehenvisninger og kan tilføye mer informasjon, men dekker den aller viktigste informasjonen som trengs for å kunne skrive en eksamensoppgave om en av de tre bøkene.

Utdrag

Jeg nekter av Per Petterson

Boken handler om barndoms-kameratene Tommy og Jim som en septemberdag i 2006 treffer
hverandre igjen etter mer enn tretti års pause. Den ene er ytre sett høyere på strå enn han selv
og andre ville ha trodd, den andre ganske mye lavere, men begge har store problemer. Også
den gangen de hang sammen som venner og naboer, var det spenninger og understrømmer, og
for begge er foreldrene mer fraværende enn vanlig, selv til Petterson-helter å være: Jim vokser
opp uten å ha kjent faren, mens Tommys mor forsvinner da han er tolv, og han tvinges til å ta
et voldsomt oppgjør med faren ikke lenge etter. Omtrent halve boken skjer i nåtid, mens
resten er sentrert rundt noen ubehagelige urscener i 1964, 1966, 1970 og 1971. En slik intens
veksling mellom nåtid og fortid er velkjent fra Ut og stjæle hester og Jeg forbanner tidens elv,
men denne gangen veksler Petterson også mellom ulike fortellerperspektiver: Noen sekvenser
er fortalt av Jim, noen av Tommy, noen av en utenforstående tredjeperson-forteller og noen
også av Tommys søster Siri. Petterson behersker vel ikke kvinnestemmen like godt som
mannsstemmene, og jeg tenkte underveis at Siris få sekvenser ikke var så nødvendige, men
helt til slutt ser man at det var de likevel. Petterson innkasserer hele gevinsten i en mektig
finale der akkurat de rette brikkene faller på plass og de manglende brikkene forblir
fraværende, også dét på rett måte.

...

Ellevte roman, bok atten av Dag Solstad

• Dag Solstad, den ubestridte ener – P. T. Andersen
• Beskriver Solstads plass i det norske litterære miljøet med utgivelsene av romanene
på 1990-tallet
• Det dagligdagse, det normale, presist, distansert, kjølig, grått, med en svart komikk
• Sammenliknes med Tsjekhov, Kafka, Coetzee, Haller
Hva er spesielt med innledningen til romanen?
• Begynner med et ‘når', det gjør også neste avsnitt, så ‘da'
• Bøkene - handler om det absurde og meningen med livet
• Tonen i boken – ærverdig, formelt, sto distanse, kjølig tone
• Mennesker som snakker upersonlig og forbi hverandre
Antiheltens strategi
• Antiheltene i Solstads 1990-tallsromaner, blir «hjernehelter» i stedet for å gripe inn i
den historiske virkeligheten. De griper til ulike overlevelsesstrategier, enten:
o Tilskuerstrategien
Står utenfor den nivellerte (håndfaste, den verdenen han ser og er en
del av) verden; han betrakter, reflektere over og analyserer den – og
klager over den. På avstand, uten å delta i den.

...

Lillelord av Johan Borgen

• Psykologisk realistisk roman
o Kommer i kjølevannet av modernismen
o Snakker ikke bare om det ytre, men både arv og miljø
• Psykologisk realisme, bereder grunnen for modernismen har også en eksistensialistisk
forankring
• Språket er symbolsk, alt betyr noe, i form av at det er billeddandende, skaper bilder
for leseren, trekkes inn i scenen, situasjonen
o stor motiv/billedkretser (drukne, fanges inn etc. Skjørt, skjorter, fang, bukser)
drukner i forventninger
o jakt, Lillelord jakter på de andre, de jakter på han, må vite om de finner ut av
hemmelighetene hans, fanges i garnet
o hule, skjuler seg, flere huler, han må gjemme seg(byttet, blir jaktet på)
”Lillelord er en roman om mennesket i tiden og tiden i mennesket” O.C. Lagesen
• Rytmen er sentral i romanen om Lillelord
• Tidsbestemmelse – årstall, historiske begivenheter
• Tidsbestemmelse – årstider
• Tidsbestemmelse – hendelser nåtid og tilbakeblikk; retrospektivt fortellende avsnitt,
kapitel. 8 og 9, fra side 76... Kjøp tilgang for å lese mer

Jeg nekter, Ellevte roman, bok atten og Lillelord | Romananalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Jeg nekter, Ellevte roman, bok atten og Lillelord | Romananalyse, har også lastet ned