Nazismen i Tyskland og Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 5
 • 7
 • 2192
 • PDF

Sammendrag: Nazismen i Tyskland og Norge

Oppgaven tar for seg forholdene i Tyskland og Norge i mellomkrigstiden, og forklarer hvorfor nazismen ble så suksessfull i Tyskland, men en fiasko i Norge.

Oppgaveformulering:
I 1936 hadde Adolf Hitler all makt i hele Tyskland. I Norge samme år fikk Nasjonal Samling (NS) bare 1,8 prosent av stemmene ved stortingsvalget. Forklar hvorfor nazismen ble en suksess i Tyskland, men ikke i Norge. Besvarelsen skal ha en hovedvekt på Tyskland, og skal ikke gå lengre enn til 1933 i Tyskland og 1936 i Norge.

Lærers kommentar

Dette er en god besvarelse. Du begrunner påstandene dine og viser at du forstår sammenhenger. Oppgaven har god struktur, men introduksjonen var litt i lengste laget. Du kunne utdypet noe mer om forholdene i Norge.

Utdrag

For å forstå hvordan et parti som fremmet rasisme, jødehat, apartheid og antidemokratiske holdninger kunne få så stor støtte i det tyske folk, kommer man ikke utenom å nevne partilederen Adolf Hitlers personlighet. Hitler var begavet med flere egenskaper som gjorde han godt skikket til å innta en lederstilling og overbevise andre om at det han mente var rett og godt. Han hadde evnen til å holde taler som fanget alle tilhørernes oppmerksomhet... Kjøp tilgang for å lese mer

Nazismen i Tyskland og Norge

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 23.02.2014
  denne var helt ok, kunne væørt bedre ;)
 • 19.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  God oppgave! hjalp til prøva