Naturkatastrofer og mediedekning i Indiahavet | Prosjekt | Geofag 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 6
  • 14
  • 1606
  • PDF

Prosjektoppgave: Naturkatastrofer og mediedekning i Indiahavet | Prosjekt | Geofag 1

Denne prosjektoppgaven inneholder fakta om naturkatastrofen i Indiahavet i 2004. Oppgaven tar også for seg problemstillinger og refleksjoner rundt denne. I tillegg er det drøftet hvordan media dekket denne katastrofen og hva dekningen medførte for den internasjonale hjelpen.

Innhold

Innledning……………………………………………………………………………………….………..3
-Fakta del:
• Generell fakta………………………………………………………………………….……..4
• Jordskjelv………………………………………………………………………………….…….5
• Tsunami……………………………………………………………………………………….….6
-Problemstilling: Hvordan dekket mediene katastrofen og hvilke følger har den fått for lokalsamfunnet?
• Mediedekning………………………………………………………………………….……….7
• Konsekvenser………………………………………………………………………………...10
-Konklusjon………………………………………………………………………………..…………...12
-Kildeliste……………………………………………………………………………………………….…13

Utdrag

Innledning:

Denne oppgaven skal inneholde:
• En faglig del med fokus på naturkatastrofen i Indiahavet
• En problemstilling som vinkles opp mot omfanget av katastrofen og mediedekningen

Konsekvenser:

Vi har nå sett at katastrofen var forårsaket av et mega jordskjelv etterfulgt av en tsunami. Vi har også sett at mediene dekket katastrofen på ulike måter. Men hvilke konsekvenser hadde denne naturkatastrofen for lokalsamfunnet?

Omfanget av en slik katastrofe er stort. Naturkatastrofen rammet en rekke land, slik som nevnt ovenfor. Nedenfor kan man se en statistikk som viser omkomne i de direkte rammede landene rundt Indiahavet.

Slik som statistikken ovenfor viser ble en rekke mennesker hjemløse og det tar tid å bygge opp et samfunn etter en slik katastrofe. En rekke av de områdene som ble rammet har dårlig infrastruktur og er fattige land. Dette har gjort at de tsunami rammede landene har trengt internasjonal støtte til å gjenoppbygge de ødelagte områdene.

Men kan man forebygge slike naturkatastrofer? Her er svaret både ja og nei. Man kan ikke stoppe en slik katastrofe, men man kan gjøre ulike tiltak for at omfanget kan bli mindre. Etter katastrofen i Indiahavet i 2004 har en rekke av disse landene fått utviklet et varslingssystem som innebærer at en kan overvåke bevegelser i jordskorpa ved hjelp av en seismograf. Videre er tsunami en følge av et jordskjelv noe som gjør det mulig å varsle. Dette fordi jordskjelvbølgene registreres før tsunami bølgen nærmer seg land. Andre måter å forbygge store materielle skader i slike situasjoner er å bygge stabile bygninger... Kjøp tilgang for å lese mer

Naturkatastrofer og mediedekning i Indiahavet | Prosjekt | Geofag 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.