Naturfag Rapport - Ekskursjon til Midtsjøvann i Ski

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • 5
  • 10
  • 2094
  • PDF

Naturfag Rapport - Ekskursjon til Midtsjøvann i Ski

Dette er en naturfagsrapport fra ekskursjon til Midtsjøvannet i Ski. Inneholder blant annet undersøkelser av vann, blandigsskog, granskog og myr.

Innhold

EKSKURSJONSHEFTE MIDTSJØVANNET

POST 1 - Midtsjøvannet Forurensningstilstand
POST 2 - Kjemisk undersøkelse av vannet
POST 3 – Suksesjon og blandingsskog
POST 4 - Granskog
POST 5- MYRA

Utdrag

EKSKURSJONSHEFTE MIDTSJØVANNET
Dato: 17.09.12

”Ikke alle oppgavene har et nummer, men står i den rekkefølges jeg besvarte oppgavene”

POST 1 - Midtsjøvannet
Midtsjøvannet har tilløp fra Nærvannet og renner via Rullestadtjern til Gjersjøen.

Omgivelsene ved Midtsjøvannet består av masse siv, skog, gress, sand og er veldig åpent.

Jeg kunne ikke lukte noe spesielt med vannet og så heller ingen skumdannelse.

Vannets utseende var lettere brunt. Vannet ser mer skittent ut med tanke på at det er mye stein og sand i bunnen som er lettere grumsete.
Vannet var lite forurenset – kommer til det senere... Kjøp tilgang for å lese mer

Naturfag Rapport - Ekskursjon til Midtsjøvann i Ski

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.