Næringstoffer - Oppgaver og Svar i Naturfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig Vg1
  • Naturfag
  • 6
  • 7
  • 791
  • PDF

Næringstoffer - Oppgaver og Svar i Naturfag

Dokumentet inneholder oppgaver og svar om næringstoffene, i Naturfag Vg1. Alle oppgavene er nyttige til eksamen, muntlig eksamen eller lignende.

Oppgaven inneholder spørsmål og svar som er om :
- Monosakkarider, Disakkarider og Polysakkarider
- Proteiner
- Fett
- Mineraler/Salter
- Vitaminer
- Vann
- Også hva kroppen gjør med de forskjellige næringstoffene.

Oppgaven inneholder også gode kilder som kan være nyttige til andre innleveringer.

Lærers kommentar

Du har gjort veldig god jobb; skikkelige svar og med referanser :)

Innhold

Arbeidsoppgaver i Næringsstoff
1. Hvilke grunnstoff er byggesteiner i næringsstoffene?
2. Hva er organiske stoff?
3. Hva er hydrokarboner og hvor finnes de?
4. Hva er karbohydrater og hvor finnes de?
5. Hvordan ser monosakkarider, disakkarider og polysakkarider ut?
 Monosakkarider
 Disakkarider
 Polysakkarider
7. Hva bruker kroppen sakkarider til?
8. Hva er proteiner bygget opp av?
9. Tegn en bit av et protein:
10. Hva bruker kroppen proteiner til?
11. Hvilke matvarer er gode proteinkilder?
12. Hvordan kan du kjenne igjen fett?
13. Hva er forskjellen på fett og fettsyrer?
14. Hva bruker kroppen fett til?
15. Hvorfor kalles karbohydrater og protein for polymerer?
16. Hvilke mineraler/salter trenger kroppen litt av?
17. Hva er vitaminer?
18. På hvilke måter er vann viktig for kroppen?
Kilder:

Utdrag

"1. Hvilke grunnstoff er byggesteiner i næringsstoffene?
Byggesteinene i næringsstoffene er karbohydrater, fett og proteiner. Dette er næringsstoffer som gir energi.
I tillegg er det næringsstoffer som må tilføres kroppen. Eksempel på dette er vitaminer og mineraler, vann, oksygen og kostfiber.

2. Hva er organiske stoff?
Et organisk stoff er stoffer som kommer fra levende organismer eller materiale som inneholder karbonatomer. Organisk stoff finnes både i havet, på land og på havbunnen.

3. Hva er hydrokarboner og hvor finnes de?
Hydrokarboner er molekyler som består av hydrogen og karbon, og vi finner dem hovedsakelig i råolje og i naturgasser. Steinkull inneholder også hydrokarboner."... Kjøp tilgang for å lese mer

Næringstoffer - Oppgaver og Svar i Naturfag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.