Spansk 2 eksamen | Høst 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Spansk nivå II
  • 6
  • 4
  • 1544
  • PDF

Løsningsforslag: Spansk 2 eksamen | Høst 2015

Dette er Studienetts besvarelse av eksamen i Spansk 2 høsten 2015. Eksamenen ble holdt 18. november 2015 og hadde tittelen "Nace un nuevo dialecto en EE.UU.: el inglés miamense". Besvarelsen fungerer utmerket som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser i Spansk 2.

Her finner du svar på samtlige av eksamenssettets oppgaver omhandlende en ny dialekt av engelsk, som har oppstått i USA som følge av innvandring fra Latinamerika. Oppgave 1 og 2 er spørsmål-svar-oppgaver. Oppgave 3 og 4 har vi besvart med ca. 275 ord. I oppgave 3 besvarer vi spørsmål relatert til Anders Nilsens sang "Salsa tequila". I oppgave 4 ble man bedt om å besvare enten a) eller b). Vi besvarer her begge oppgavene, der oppgave a) har tittelen “Dime con quién andas y te diré quién eres” og b) er utformet som et brev omhandlende en reise til Cuba.

Utdrag

Oppgave 1 - Svar på spørsmålene under. Skriv en kort, sammenhengende tekst på 3–5 setninger på spansk.
Aparte del noruego, hablo otros idiomas en la escuela. Por ejemplo, hablo inglés en la clase de inglés y español en la clase de español. Además, me gusta leer libros en inglés para practicar el idioma...

Oppgave 2 – Les teksten i vedlegget, og svar på både a) og b).
a) Bruk teksten til å vurdere om utsagnene under er riktige eller feil. Begrunn svaret ditt ved kort å vise til hva som står i teksten. Skriv på norsk.
1. Hernández snakker stort sett standardengelsk med familie og venner.
Svar: Feil. Hernández foretrekker ikke å snakke standardengelsk med familie og venner, da det ikke faller henne naturlig, som det står til sist.
2. El inglés miamense snakkes kun av de med latinamerikansk bakgrunn i området.
Svar: Feil. Ifølge teksten snakkes 'el inglés miamense' av de som er oppvokst i Miami i Florida...

Oppgave 3
a) Leyendo la letra de la canción ”Salsa tequila” fácilmente se puede uno dar cuenta del hecho de que el cantante no sabe el idioma. Ha escrito palabras españolas como ”cerveza”, ”tequila” y ”Madrid” porque son palabras muy comunes de la cultura hispanohablante. Además, son palabras que los extranjeros a menudo saben porque es gracioso saberlas. Tal vez sepa las palabras para bebidas alcohólicas para poder saber cómo pedirlas en un bar en España, por ejemplo. Además, también menciona nombres como ”Selena Gómez” y ”Antonio Banderas” porque son personas famosas del mundo hispanohablante...

Oppgave 4
a) Dime con quién andas y te diré quién eres
Creo que la mayoría de las personas prefiere juntarse con gente que tenga interés por cosas parecidas. Así es más fácil hablar y estar relajado. Creo que lo mismo vale cuando hablamos de nacionalidades y culturas. Por ejemplo, siempre es más fácil hablar con una persona del mismo país porque así se sabe la cultura y las costumbres. Además, así no hay que pensar en barreras lingüísticas.
Por las razones mencionadas, en casi todos los países del mundo se puede encontrar barrios con grupos del mismo grupo étnico o religión. Así se tiene los mismos valores y creo que es más cómodo. Es natural, en mi opinión, que uno busque comodidad y seguridad.
En las fotos se puede ver que también se celebran las nacionalidades... Kjøp tilgang for å lese mer

Spansk 2 eksamen | Høst 2015

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.