Myndighetenes økonomiske politikk - Samfunnsøkonomi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsøkonomi 1
 • 6
 • 4
 • 1376
 • PDF

Myndighetenes økonomiske politikk - Samfunnsøkonomi

Oppgaven går ut på å forklare hva et marked er, markedets muligheter og begrensninger, nasjonalregnskapet og dets funksjoner og indirekte virkninger av produksjon og forbruk.

Oppgaven hører til læreboka Samfunnsøkonomi 1.

Lærers kommentar

God besvarelse, godt innhold, du har med alt. God presentasjon, frigjort fra manus og du kan stoffet godt.

Elevens kommentar

Hva er godt:
- Godt innhold.
- Strukturert innhold og power point presentasjon
- Selvstendig og kan stoffet godt.
- God besvarelse på spørsmål i etterkant.

Hva kan gjøres bedre:
- Klarte ikke å svare helt på et spørsmål.

Studienetts kommentar

En ordentlig god besvarelse som kommer inn på en rekke relevante spørsmål om markedsøkonomi og nasjonalregnskap.

Innhold

Myndighetenes økonomiske politikk
Hva er et marked?
Markedets muligheter
Markedets begrensninger
Nasjonalregnskapet
Nasjonalregnskapets funksjoner:
Bruttonasjonalprodukt + Import = Konsum + Bruttoinvestering + Eksport
Positiv virkning av produksjon
Negativ virkning av produksjon
Positiv virkning av forbruk
Negativ virkning av forbruk

Utdrag

Myndighetenes økonomiske politikk
Jeg trakk tema 1, som handler om myndighetenes økonomiske politikk. Her skal jeg først og fremst ta for meg hva et marked er, også markedets muligheter og begrensninger, nasjonalregnskapet og dets funksjoner, og til slutt indirekte virkninger av produksjon og forbruk.
Hva er et marked?
Først og fremst skal vi se på hva et marked er. På det stedet der kjøpere og selgere møtes, kaller vi for et marked... Kjøp tilgang for å lese mer

Myndighetenes økonomiske politikk - Samfunnsøkonomi

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 17.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig relevant i forhold til kapittel 4. Ikke så veldig relevant utenfor det, men en veldig god oppsummering av fordeler og ulemper med markedet. Er oversiktlig og skrevet på en enkel og forståelig måte.
 • 14.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra besvarelse! Godt skrevet