My Sister's Keeper | Filmanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig Vg1
  • Kommunikasjon og service
  • 5
  • 5
  • 2611
  • PDF

My Sister's Keeper | Filmanalyse

Denne filmanalysen inneholder refleksjon rundt filmen "My Sister's Keeper " fra 2009 af Nick Cassavetes.

I oppgaven blir det svart på følgende kompetansemål i faget Kommunikasjon og Service:
K1: Gjør greie for og gi eksempler på hva holdninger, verdier og menneskesyn er, med utgangspunkt i ulike psykologiske perspektiv.
K7: Gjør greie for hva empati betyr innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren.
K8: Gi eksempler på hvordan empati kommer til uttrykk i handlinger.
K9: Forklar hva et etisk dilemma er, og gi eksempler på slike dilemmaer.

Innhold

Handling: Beskriv kort hva filmen handler om for deg. Tenk fra et faglig utgangspunkt.

Refleksjon: Beskriv hva i filmen som gjorde sterkest inntrykk på deg. Hvorfor?

Begrepsforståelse

Empati: Gi tre eksempler fra filmen der empati kom til uttrykk. Begrunn med fagkunnskap.

Verdier og holdninger: Gjør greie for hvordan filmen handler om verdier og holdninger? Gi eksempler på verdier og holdninger i filmen. Begrunn faglig.

Etikk. Hvordan handler filmen om etikk? Gi eksempler fra filmen. Begrunn faglig.

Til slutt: Skriv en kort filmanmeldelse med terningkast. Begrunn.

Utdrag

Fra et faglig utgangspunkt så handler filmen om det “helhetlige menneskesyn”, som vil si menneskets behov: det sosiale, kulturelle, åndelige, fysiske og psykiske. Men som en privatperson handler det mer om utfordringene med å ha et syk familie medlem. I filmen har vi Kate, som er kreftsyk og familien gjør mye for å hjelpe henne. Det kommer raskt fram i filmen at datteren Anna blir brukt som et “donorbarn” for å redde søsteren Kate. Anna blir ikke møtt på en måte hvor hun kan bestemme over sin egen kropp eller seg selv, hun blir ikke lyttet til og blir ikke sett på som et helhetlig menneske med egne meninger og forståelse av det hun vil av moren. Kate blir sett på som det “syke barnet” med en alvorlig diagnose som gjør at foreldrene heller ikke ser henne på en helhetlig måte, som andre behov hun har f.eks, utforske verden og verdiene hennes som å ta egne valg. Moren er altfor overbeskyttende og det går utover Kate på den måten at det handler mer om moren sine behov, og ikke Kate sine behov. Broren Jess er det “friske” barnet som gjør at han ikke får den oppmerksomheten han trenger fra foreldrene, han dropper ut av skolen og blir psykisk utfordret med det som skjer i familien.

Hvis vi tar utgangspunkt i Maslows behovspyramide så ble det sosiale behov, og anerkjennelse behovet ikke godt nok dekket. Grunnen til dette er blant annet at foreldrene fokuserte altfor mye på Kate, som gjorde at Jess og Anna ikke fikk den gode kvalitet tiden med foreldrene sine (det sosiale). Anna ble og ikke ble respektert for valget hennes om å ikke donere nyren sin, av mor (behov for respekt og anerkjennelse). Faren ville ikke at hun skulle utvikle mistillit til han og tvinge henne imot hennes vilje, så han støttet henne i avgjørelsen sin om å bestemme over sin egen kropp. Tar vi utgangspunkt i Ericsons teori, i fasen “Initiativ eller skyldfølelse” (3-6år), så faller Kate innenfor denne fasen med det at hun var så ung da hun ble syk. Vi får vite i filmen at hun har skyldfølelse for at broren hadde utfordringer på skolen og at søsteren hennes måtte lide fysisk og mentalt med operasjoner for å hjelpe henne. Skyldfølelsen kommer av at hun er glad i dem og ønsker dem godt. Kate lever også et veldig strengt liv på... Kjøp tilgang for å lese mer

My Sister's Keeper | Filmanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.