Musikk i Timane | Nynorsk Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Norsk
  • 5
  • 2
  • 805
  • PDF

Musikk i Timane | Nynorsk Artikkel

Nynorsk artikkel som omhandler hva slags virkning det har å ha musikk på øret samtidig som man studerer: "Kan musikk hjelpe på konsentrasjonen?"

Det har blitt meir og meir vanleg at elevane høyrer på musikk mens dei jobbar i timane på skulen, dette er noko mange har sterke meiningar om. Eg skal i denne artikkelen belyse begge sidene av saken og prøve å finne fleire argument både for og imot.

Hovedmål eller sidemål

Sidemål

Studienetts kommentar

En god og saklig artikkel med fin sammenheng, men drøftingen går ikke nok i dybden.

Innhold

Kan musikk hjelpe på konsentrasjonen?
Kjelder:

Utdrag

Kan musikk hjelpe på konsentrasjonen?
Eit av dei mest brukte argumenta for å få høyra musikk i timane er at det blir mindre støy blant elevane og at dei derfor klarer å konsentrere seg betre om det dei gjer.

Mange opplever at det ofte er nokså bråkete i klasserommet og fleire skuler prøver no å endre dette ved å la elevane høyre på musikk slik at dei forhåpentlegvis jobbar meir sjølvstendig og ikkje pratar så mykje med andre elevar når dei skal jobbe med oppgåver.

Dette kan igjen skape eit betre arbeidsmiljø for dei som helst vil jobbe utan musikk på øyret ved at støynivået i rommet blir betydeleg mindre når mange vel å høyre på musikk i staden for å prate... Kjøp tilgang for å lese mer

Musikk i Timane | Nynorsk Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.