Musikk, Litteratur og kunst i Mellomkrigstiden

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Musikk i perspektiv 2
  • 5
  • 15
  • 3774
  • PDF

Musikk, Litteratur og kunst i Mellomkrigstiden

Særemne i Musikk i Perspektiv. Tema: Musikk, litteratur og kunst i mellomkrigstiden.

Lærers kommentar

Et meget solid og metodisk arbeid! Du er litt rask i vendingen noen ganger, og det fører til at språket ditt blir upresist. Det blir av og til vanskelig å oppfatte hva du mener. Likevel greit. Jeg savner noen ord om Norge under krigen der de kulturelle frontene stod steilt mot hverandre.

Innhold

Innledning 3
Forholdene i Europa 3
Kultur i mellomkrigstiden og frem mot 2. verdenskrigs slutt 5
Kunst 5
Dadaisme 5
Surrealisme 6
Bauhaus 7
Ekspresjonisme 7
Kunst og kultur i Sovjetunionen 8
Litteratur 8
Dadaisme og Surrealisme 8
Tyskland 8
Sovjetunionen 9
Tegneserier 9
Musikk 10
Tyskland 10
Sovjetunionen 11
Avslutning 12
Kildeliste 13
Nettkilder: 13
Bokkilder: 15

Utdrag

Innledning

I denne oppgava skal jeg ta for meg mellomkrigstiden, og hvordan ideologier, ytterligheter, ledere og krav fra mennesker påvirket musikken, kunsten og litteraturen som ble skapt, men også hvordan ideologiene påvirket kulturen frem mot 2. verdenskrigs slutt.
Tiden var preget av uroligheter og vanskeligheter og folk var irriterte og lei av krigen, som var unødvendig. Europa slet hardt med å komme seg på fote igjen etter den første verdenskrigen og problemer som oppsto var for eksempel arbeidsløshet, streiker, gjeldskrise, bank krakk som gjorde forskjellen mellom rik og fattig økte. tre keiserdømmer hadde gått under, både i Tyskland, Russland og i Østerrike-Ungarn, og de slet med å komme seg igjen. Tyskland og til dels Østerrike-Ungarn hadde fått en gedigen gjeld etter at de tapte krigen, pengene hadde de ikke, så løsningen ble å ta opp et stort lån fra USA, som det ble vanskelig å betale tilbake.
Europa fikk to politiske ideologier, Sosialkommunismen, kanskje mest kjent som nazismen utviklet seg i Tyskland, og Kommunismen hadde sin ”hovedbase” i Russland. Disse to hovedideologiene preget mellomkrigstida både når det gjaldt samfunn og sosialt liv, men også i forhold til kultur. Mellomkrigstida var preget av mye negativt, men fikk også noen positive virkninger i etterkant. Eksempler på dette er at flere tok utdanning, og utdanning blant kvinner økte og ble populært. Dette gjorde igjen at leseferdigheter ble bedret, og en annen årsak til det var at elektrisk lys ble funnet opp, man hadde da mulighet til å lese om kvelden... Kjøp tilgang for å lese mer

Musikk, Litteratur og kunst i Mellomkrigstiden

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 28.05.2014
    veldig fint til prøver etc

Brukere som har lastet ned Musikk, Litteratur og kunst i Mellomkrigstiden, har også lastet ned