Musikk i Perspektiv 2: Heildagsprøve 2012

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Musikk, dans og drama Vg3
  • Musikk i perspektiv 2
  • 5
  • 3
  • 1129
  • PDF

Musikk i Perspektiv 2: Heildagsprøve 2012

Heildagsprøve i Musikk og perspektiv 2.
Temaer: ekspresjonesme, bop og cool, afroamerikans musikk, new wave.


Spørsmål 1: Kva er ekspresjonisme?
Spørsmål 2. Hva er likhetene og forskjellene mellom bop og cool?
Spørsmål 3: Hvilke 2 motpoler hadde de på andre halvdel av 1960-tallet innan afroamerikansk musikk i USA?
Spørsmål 4: Hva kan du fortelle om new wave?

Utdrag

Heildagsprøve i Musikk i Perspektiv 2

Spørsmål 1: Kva er ekspresjonisme?
Ekspresjonisme er den første nemninga på atonal musikk (a betyr ikkje, og vil da seie at atonal betyr ikkje tonal). Dur/Moll-systemet blir erstatta av polytonalitet og atonalitet. Den atonale musikken held seg ikkje til ein toneart, og har ikkje noko tonalt sentrum. Denne musikken viser sterke uttrykk og skildrar sterke følelsar. Det blei vanleg å frigjere seg frå, eller ikkje nytte seg av, den tradisjonelle formtvangen av stykka. Komponistane fekk lage den forma som passa til det dei ville formidle... Kjøp tilgang for å lese mer

Musikk i Perspektiv 2: Heildagsprøve 2012

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.