Muntlig Eksamen: Demokratisering av Norge 1814-1905

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 5
 • 3
 • 1187
 • PDF

Sammendrag: Muntlig Eksamen: Demokratisering av Norge 1814-1905

Tekst til muntlig eksamen i Historie. Den tar for seg hvordan Norge ble et demokratisk land fra å være under eneveldet til Kongen av Danmark.

Oppgaven var :
«Hva menes med omgrepet demokratisering og hvordan artet dette seg i Norge på 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet»

Lærers kommentar

Sensors kommentar:
Dette er den beste presentasjonen jeg har sett i hele dag, du har gjor mange lure grep, ved å begynne å danne en oversikt av det du skal snakke om, til å lage egne stopppunkt hele veien der du oppsumerer og kommenterer, VELDIG BRA !

Innhold

Muntlig-eksamen 2012 Histore: Demokratisering
Hvilken andre demokratiske prosesser skjedde utover 1800-tallte?
Konsekvenser av parlamentarismen:
Tidslinjer 2 boka

Utdrag

Muntlig-eksamen 2012 Histore: Demokratisering
- «Hva menes med omgrepet demokratisering og hvordan artet dette seg i Norge på 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallte»
Norge gikk igjennom en stor forvandling på ca 100 år der de gikk fra et eneveldig kongedømme under Danmark med ingen demokrati overhode, til et moderne demokratisk land med en like morderne Grunnlov. Eg vill nå se på ulike drivkrefter og hendelser bak den demokratiske utviklingsprosessen vi hadde i Norge fra Grunnloven ble undertegnet til Unionsoppløsningen med Sverige i 1905.
Selve grunnlaget for det demokratiske Norge kom med Grunnloven i 1814. Embetsmennene som var med på å skrive grunnloven innførte, etter ide av den franske filosofen Montesquieu ( som levde på 1700-tallet) , maktfordelingsprinsippet, det går ut på at makten skulle deles i 3. Den lovgivende makten, den utøvende makten og de dømmende makten. Videre ble grunnloven skrevet ut ifra Lock og Rousseau folkesuverenitetsprinsippet: Som gikk ut på at all statsmyndighet skulle ligge i folket... Kjøp tilgang for å lese mer

Muntlig Eksamen: Demokratisering av Norge 1814-1905

[22]
Brukernes anmeldelser
 • 17.02.2014
  Dette er veldig bra og sammenfattet! Du tar med det viktigste og skriver det på en bra måte.Det er bra du ikke tar med unødvendige fakta
 • 04.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg til historieprøven min, fikk sett litt fler sammenhengr enn det jeg hadde fått med meg i timen :)
 • 01.12.2016
  Herlig........................
 • 27.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt ok. Ikke spesielt utdypende