Motstandsgrupper i Norge under 2. verdenskrig

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 4
  • 1125
  • PDF

Motstandsgrupper i Norge under 2. verdenskrig

Dette er en oppgave i Historie omhandlende motstandsgrupper i Norge under 2. verdenskrig. I oppgaven redegjøres det for de ulike formene for motstand etter Tysklands okkupasjon av Norge i 1940. Her gjøres det blant annet greie for den militære motstanden, Gutta på skauen og den kommunistiske motstandskampen. I tillegg fortelles det om den sivile motstanden og hvilke former for motstand denne inkluderte.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg se nærmere på hvilke norske motstandsgrupper det fantes under 2. verdenskrig. Jeg skal først se litt på den kommunistiske og militære motstandskampen, og deretter gå dypere inn på den sivile motstandskampen og diskutere hvorfor denne motstanden var så sterk.
 
Norge ble okkupert av tyske tropper 9. april 1940. Norge hadde en lang kystlinje som var til en stor fordel for tyskerne. Her kunne de anlegge støttepunkter for fly og krigsskip, slik at de ikke mistet makten over Atlanterhavet. Norge hadde også mange andre viktige ressurser som fisk og metaller. I tillegg til alt dette var Norge dårlig rustet mot et angrep, slik at dette ble en lett kamp for tyskerne. Tyskerne fortsatte å tråkke over med sin makt, og etter okkupasjonen i 1940 begynte Nasjonal Samling å nazifisere samfunnet. Dette likte absolutt ikke det norske folket, så de startet sakte men sikkert med motstand mot tyskernes nazifiseringsprosjekt.

Den militære motstanden var som sagt svak, og mange kjempet mot tyskerne på «Utefronten». Hjemmefronten fikk etter hvert en militær organisasjon kalt Milorg, det var nå Milorg som sto for den militære ledelsen i landet. Den norske militære motstanden holdt seg forholdsvis aktive og drev med sabotasjeaksjoner. I det store og helhetlig kan vi ikke si at den militære motstanden var spesielt omfattende, selv om de drev med sabotasjeaksjoner som har en betydning for motstandskampen. Gutta på skauen er en del av den militære motstandsbevegelsen... Kjøp tilgang for å lese mer

Motstandsgrupper i Norge under 2. verdenskrig

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.