Monopol, konjunkturledighet, kronekursen | Eksamen i Samfunnsøkonomi 2 | Vår 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • 6
 • 7
 • 2452
 • PDF

Eksamensoppgave: Monopol, konjunkturledighet, kronekursen | Eksamen i Samfunnsøkonomi 2 | Vår 2015

Dette er Studienetts egen besvarelse på eksamen i Samfunnsøkonomi 2 våren 2015. Med denne får du ypperlig hjelp når du skal i gang med dine eksamensforberedelser. Her besvarer vi samtlige av de fire oppgavene som ble gitt til eksamen.

I oppgave 1 ser vi på markedsformen monopol, og på hvordan det oppstår. Vi ser også nærmere på markedstilpasningen til monopol.

Oppgave 2 handler om konjunkturledighet, og i oppgave 3 tar for oss den økonomiske situasjonen i dag og hvilke virkemidler myndighetene bruker for å oppnå økonomisk vekst.

I oppgave 4 sier vi noe om hvilke faktorer som påvirker kronekursen, og hvilke virkninger en svak krone kan få for norsk økonomi.

Utdrag

Hva er monopol, og hvordan oppstår det?

Monopol er en markedsform der det kun finnes én tilbyder i markedet. Siden det ikke er noen konkurrenter, kan monopolisten selv bestemme prisen på produktet. Bedriften har derfor større makt over forbrukerne enn i fullkommen konkurranse, der prisen bestemmes både av produsentens tilbud og konsumentenes etterspørsel.
En bedrift kan få monopol på flere måter. For det første ved eklusiv tilgang på en råvare. Et eksempel kan være at du eier den eneste ferskvannsressursen på en øy.For det andre ved at konkurranse hindres gjennom patenter og forbud mot nyetablering. For eksempel hindrer den norske staten andre enn vinmonopolet å selge alkohol over en viss prosent for å begense omsetninge av alkohol. For det tredje gjennom stordriftsfordeler (også kalt naturlig monopol): Det vil si at det å produsere mange...

Arbeidsledighet oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres i et samfunn. Det er med andre ord for mange arbeidstakere per ledige arbeidsplass. Det finnes flere former for arbeidsledighet: klassisk ledighet, sesongarbeidsledighet, friksjonsarbeidsledighet, strukturarbeidsledighet og konjunkturarbeidsledighet.
Konjunkturer er svingninger i bruttonasjonalprodukt (summen av det som produseres i et land i et år) rundt en noenlunde stabil trend. Man kan si at konjunkturer er en form... Kjøp tilgang for å lese mer

Monopol, konjunkturledighet, kronekursen | Eksamen i Samfunnsøkonomi 2 | Vår 2015

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 18.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra. hjalp meg mye til heldags

Brukere som har lastet ned Monopol, konjunkturledighet, kronekursen | Eksamen i Samfunnsøkonomi 2 | Vår 2015, har også lastet ned