Møte mellom kulturer | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 3
  • 6
  • 6
  • 2312
  • PDF

Møte mellom kulturer | Artikkel

Her har du en artikkel som beskriver utfordringer i møte med nye kulturer. Oppgaven tar for seg relevant teori som blant annet kulturfiltermodellen, retorikk, en turists fem faser og interkulturell kompetanse. I artikkelen brukes artikkelen "Afghanistan: jente alene på reise" av Rose Korol til å eksemplifisere temaet.

Lærers kommentar

Flott balanse mellom teori og eksempler og gjennomgående fyldige drøftinger. Savner noen steder at du ser sammenhengen mellom fordommer, etnosentrisme osv.

Utdrag

Møte mellom kulturer

Når en person skal på reise til et sted der det er en annen kultur enn hva en er vandt med, vil det i mange situasjoner kunne oppstå ulike utfordringer. Ved et møte med en ny kultur kan følelser og tanker som fremmedfrykt, fordommer, etnosentriske holdninger og kommunikasjonskonflikter prege inntrykket og opplevelsen. Mennesker har stor tilgang på informasjon om andre kulturer, via media og internett, og deres fremstilling av kulturer, farger ofte menneskers syn. Dette vil igjen åpne for misforståelser og kultursjokk, da ikke alle kilder er like pålitelige. Når en skal reise til en annen kultur blir den interkulturelle kompetansen til et menneske utfordret, og i noen situasjoner, utviklet. ”Med begrepet interkulturell kompetanse vil vi forstå evnen til å kommunisere hensiktsmessig og passende i en gitt situasjon i forhold til mennesker med andre kulturelle forutsetninger” (Dahl 2001:175, her etter ndla: https://ndla.no/nb/node/57846).

Det er ikke lett å vite hvordan en skal reagere og oppføre seg i møter med andre kulturer, og derfor vil det være viktig å ha undersøkt hvordan kulturen er, og være bevisst på utfordringene ved et kulturmøte. I tillegg kan det være nødvendig å undersøke hvordan det vil oppleves å være turist i kulturen du skal besøke og også ha en kontekstbevissthet til kulturen en skal besøke. I artikkelen ”Afghanistan: jente alene på reise” skrevet på nettsiden vagabond.no av Rose Korol, blir vi presentert en norsk jentes møte med Afghanistan sin kultur. Her ser vi eksempler på et farget bilde av Afghanistans kultur, og følelsen av en fremmedfrykt. I en episode av 99% Norsk som er sent på NRK og ligger på deres nettsider, møter en norsk ungdom, Anders, kulturen i Kurdistan i Nord-Irak. Episoden gir et inntrykk av Kurdistan og presenterer Anders' sine mange følelser og tanker om byen. Begge aktørene fra de ulike tekstene, uttrykker forskjellige kultursyn. Hvorfor og hvordan dannes disse kultursynene og hvilke faktorer påvirker aktørenes kultursyn?

Rose Korol skrev selv Artikkelen ”Afghanistan: jente alene på reise” på nettsiden vagabond.no etter en reise til Afghanistan. I denne artikkelen blir mottakeren presentert Korol sine opplevelser og tanker om hvordan hun opplevde møtet med kulturen... Kjøp tilgang for å lese mer

Møte mellom kulturer | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.