Modernisering på 1800-tallet | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Norsk
  • 4
  • 2
  • 561
  • PDF

Modernisering på 1800-tallet | Sammendrag

Sammendrag om hva som skjedde i siste halvdel av 1800-tallet, med en del begreper og forklaringen som er flettet inn i teksten. Sammendraget tar for seg periodens vitenskap, litteratur, filosofi og den industrielle revolusjon.

Lærers kommentar

Strålende! Jeg er imponert.

Innhold

Kjennetegn på det moderne samfunn
Charles Darwin
Filosofen August Comte
Karl Marx og Friedrich Engels
Sosial-liberalisme
Søren Kierkegaard
Sekularisering
Den industrielle revolusjon

Utdrag

I den siste halvdelen av 1800-tallet trådde det moderne prosjektet i gang for fult i Europa. ”Det gamle samfunnet” ble etter hvert avløst av et ”nytt og moderne samfunn” skapt av moderne litteratur. Det moderne samfunnet har noen kjennetegn. Et kjennetegn er at individet i prinsippet et selvstendig og kan ta hånd om sitt eget liv uavhengig av samfunnsklasse eller familie. Et annet kjenne tegn er at fornuft, vitenskapelige fremskritt og nye erfaringer danner grunnlaget for handling og står over religionen. Det er også et tredje kjennetegn på et moderne samfunn og det er framskrittstroen og utviklingsoptimismen... Kjøp tilgang for å lese mer

Modernisering på 1800-tallet | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.