Moderniseringen av Kina | Drøftning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie og filosofi 2
  • 5
  • 5
  • 1194
  • PDF

Artikkel: Moderniseringen av Kina | Drøftning

Drøftende oppgave som tar for seg hvordan Mao gjennom "Det store spranget" forsøkte å modernisere primitive Kina med sosialistiske virkemidler, og følgene det fikk for samfunnet. Avslutningsvis drøftes den generelle moderniseringen urfolk har opplevd i senere tid, og konsekvenser av dette.

Lærers kommentar

God oppgave. Drøftingen kunne ha vært bedre.

Elevens kommentar

Teksten gir en god generell gjennomgang av Det Store Spranget. Drøftingen kunne samtidig ha vært mindre ensidig, noe som dog kommer fram av teksten.

Utdrag

Maos forsøk på modernisering mellom 1959 og 1961 resulterte i hungersnød og fattigdom. Kinas primitive samfunn ble kastet ut i prematur modernisering, og det endte med katastrofe. Hva skjedde?
Denne oppgaven tar for seg hvordan Mao gjennom Det store spranget forsøkte å modernisere primitive Kina med sosialistiske virkemidler, og følgene det fikk for samfunnet. Avslutningsvis vil jeg drøfte den generelle moderniseringen urfolk har opplevd i senere tid, og se på positive konsekvenser av dette.

På 40-tallet bodde kun omkring 10 prosent av Kinas befolkning i urbane områder (Globalis), og man betraktet landet i stor grad som et primitivt samfunn. Ikke et urfolk, men et primitivt samfunn med svært like forutsetninger som et vilkårlig urfolk. I 1949 kuppet Zedong Mao makta i Kina... Kjøp tilgang for å lese mer

Moderniseringen av Kina | Drøftning

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.