Moderne filosofi med Descartes, Hume og Kant

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Privatist
  • Historie og filosofi 2
  • 6
  • 6
  • 2308
  • PDF

Prosjektoppgave: Moderne filosofi med Descartes, Hume og Kant

I denne oppgaven sammenlignes Descartes, Hume og Kant sitt syn på kunnskap. I oppgaven menes det at ved å sammenligne Descartes, Hume og til slutt Kant sine viktige filosofiske verk, kan man finne ut av hvorfor vitenskapen er som den er blitt i dag. I starten av oppgaven blir det også forklart hva som menes med viten.

Lærers kommentar

Dette er en god besvarelse. Du viser stor forståelse for et utfordrende tema, meget bra. Det å trekke inn Descartes, Hume og Kant er både naturlig og fornuftig med tanke på tematikken. Du drøfter til tider god og skriver med en naturlig «rød tråd». Jeg savner muligens at du trekker inn problemstillingen din mer eksplisitt gjennom drøftingen. Du har en hensiktsmessig struktur og det er spesielt bra at du introduserer filosofene allerede innledningsvis. Jeg savner en tydeligere problemstilling. Hva ønsker du å finne ut av gjennom denne besvarelsen?

Utdrag

Ved å sammenligne Descartes, Hume og til slutt Kant sine viktige filosofiske verk man finne ut hva som svar på hvorfor vitenskapen er som den er blitt i dag.

Den moderne filosofiske far, rasjonalisten Rene Descartes (1596-1650), var veldig imponert over hva vitenskapen hadde oppnådd. Det var ingen tvil om at funnet til Galilei, Kopernikus og Kepler hadde bevisst i stor grad at geosentriske verdensbilde var feil, men han var allikevel skeptisk til hvilken viten man kan være sikker på.

...

På den andre siden av konflikten vart empirist og skeptist David Hume (1711-1776) veldig uenig. Til felles med Descartes var Hume også ute etter å betvile på alt å senere bevise dette, men Humes hadde et helt ulikt synspunkt. Hume mente at det var umulig at en menneskelig substans kunne tenke seg til et korrekt svar, og at det eneste en kan bekrefte er hva sansene og erfaringene forteller. I motsetning til Descartes sin filosofi konkluderte Hume at det ikke kan betviles at verden eksisterer ettersom at man sanser dette.

...

Kant sammenligner naturvitenskapen som den Kopernikanske Vending. Nicolas Kopernikus i renessansen gjorde den store oppdagelsen av at Jorda ikke er geosentrisk, men heliosentrisk. Kant prøver å anvende dette på samme måte, bare innenfor individet og naturlovene. I rasjonalismen blir gjerne individet sett på geosentrisk, mens resten av verden er rundt deg, men Kant fullførte en vending som beskrev individet som et objekt der vi sirkulerer rundt i verden... Kjøp tilgang for å lese mer

Moderne filosofi med Descartes, Hume og Kant

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.