Mobbing i Ungdomstiden | Hovedoppgave Psykologi 1 Vg2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Psykologi 1
 • 6
 • 5
 • 2339
 • PDF

Særoppgave: Mobbing i Ungdomstiden | Hovedoppgave Psykologi 1 Vg2

Hovedoppgave i Psykologi 1. Oppgaven var å velge ett av 4 temaer og lage en problemstilling som skulle drøftes med utgangspunkt i psykologiske teorier.

Problemstilling: «Hvilken effekt har mobbing i barn- og ungdomstiden på psykisk helse?»

Teamene:
1) Arv og miljø
2) Psykisk helse
3) Læring og utvikling
4) Psykologi før og nå

Lærers kommentar

God problemstilling. Svært god innledning og god/relevant bruk av forskningslitteratur for å underbygge påstander, eks: Dette kan gjøre en mer mottagelig for psykiske lidelser som spiseforstyrrelser, angst og depresjon (Silverstone & Salsali, 2003).

Korrekt teknisk bruk av referanser i tekst og i litteraturliste.

Presis språkbruk og svært godt (naturlige) overganger mellom avsnitt. Merk: vær obs litt for ”muntlig” språk til tider, eks; ”…og å skifte hudfarge kommer ikke på tale”.

Avsnittet ditt Bruk av mestringsstrategier og emosjonell ustabilitet er spesielt godt skrevet. Bra!

Innhold

Psykologioppgave
Mobbing
Utvikling av selvbilde og selvtillit
Bruk av mestringsstrategier og emosjonell ustabilitet
Maslows behovspyramide
Avslutning
Kildereferanser:

Utdrag

Utvikling av selvbilde og selvtillit
Selvbilde, som man kan tro når man først hører ordet, består ikke bare av hvordan man oppfatter seg selv. Det er riktig at det er et komponent av det kalt selvoppfatning, som er alt man vet, tror og føler om seg selv. Dess flere gode oppfatninger man har om seg selv, jo bedre selvtillit får man. Men hvordan blir så selvbildet og selvtillit utviklet? Den amerikanske psykologen Mead forklarte at sosiale interaksjoner er drivkraften bak denne utviklingen (Gjøsund & Huseby, 2010). Et individ har en egenskap som blir gitt uttrykk for som en handling. Andre personer vil legge merke til denne handlingen og vurdere den, og svare med en ny handling. Individet vil ta denne handlingen som en vurdering og et svar på sin opprinnelige egenskap. På denne måten kan vi se oss selv i andres reaksjoner, noe som kalles «speiling», og vi endrer atferd ut ifra om vi oppfatter dem som negative eller positive... Kjøp tilgang for å lese mer

Mobbing i Ungdomstiden | Hovedoppgave Psykologi 1 Vg2

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 08.05.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Veldig bra oppgave. Svarte godt på oppgaven, noe som var meget nyttig i forbindelse med en oppgave på skolen.
 • 29.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra skrevet. jeg anbefaler stillen på det høyeste og ja det har hjulpet mæ mye
 • 24.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig bra, hjalp meg videre!!
 • 07.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  så sinnsykt bra oppgave daaaaaaa