Fagartikkel om mobbing

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 3
  • 971
  • PDF

Fagartikkel om mobbing

Fagartikkel i psykologi om mobbing.
Artikkelen kommer inn på fire grunner til hvorfor man mobber selv om man mener det er moralsk forkastelig. Teksten går over flere ulike teorier og diskuterer mye rundt mobbing.

Lærers kommentar

God og poengtert bruk av forskning, eksempler og artikler. Ikke mye å trekke for her.

Utdrag

Mobbing defineres som “en gruppe systematiske forfølgelse eller utelukkelse av en person i en sosial sammenheng, der denne personen er “tvunget” til å være (Larsen m.fl. 2011. s.126). Ut i fra denne definisjonen vil mobbing si at en person blir over lengre tid ertet, forfølgt eller utelukket, personen er også i en situasjon hvor de er “tvunget” til å være, med det menes det gruppesammenhenger som personen ikke kan forlate uten store omkostninger” (Larsen m.fl. 2011. s.126). For eksempel på skolen, arbeidsplassen eller en gjeng.
Den første grunnen til at noen mobber selv om de mener det er moralsk forkastelig kan være at mobberen fjerner ansvaret fra selvet handlingen. “Ved “å koble” av, fjerne det personlige ansvaret eller legge ansvaret på offeret, altså at det er offerets skyld kan man føle at man handler moralsk selv om man handler i mots sine egne moralske overbevisninger.” (Mobbere ignorerer moralske standarder, lest: 14.11.13). I følge denne første grunnen er det mobbere som har en moral, men de velger og enten legge den til side eller å skylde på offeret ... Kjøp tilgang for å lese mer

Fagartikkel om mobbing

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.