Minoriteter og integrering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Minoriteter og integrering

Dette er en oppgave utarbeidet i Politikk og menneskerettigheter. Oppgaven dreier seg om minoriteter og integrering. I oppgaven drøftes det om minoritetene faller utenfor det norske demokratiet, og i den sammenheng stilles det spørsmål som: "Blir integrasjon vanskelig på grunn av språk, religion og levemåte?"

Utdrag

Blir integrasjon vanskelig på grunn av språk, religion og levemåte?

I denne teksten skal jeg drøfte om minoritetene faller utenfor det norske demokratiet. I Norge har vi nasjonale minoriteter som samer og sigøynere, men vi har også et økende antall innvandrere som er flyktninger eller asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Er det slik at noen av oss faller utenfor?

Hva er en minoritet? Minoritet betyr mindretall og blir brukt om en folkegruppe som utgjør et mindretall av et lands befolkning. Minoritet er det motsatte av majoritet, som beskriver et flertall (Wæhle, 2015: Minoriteter, snl.no). Men faller minoriteter utenfor det norske demokratiet der mangfold og medborgerskap er viktig? Det er jo nettopp det demokratiet handler om. Gjennom medborgerskapet er vi en del samfunnets demokratiske fellesskap med formelle og reelle påvirkningsmuligheter, for eksempel at vi kan stemme ved valg og at vi har fri ytrings- og organisasjonsfrihet (Wiese, 2012: Medborgerskap er framtiden, utrop.no). Mangfold handler om å lære, utforske og respektere forskjellene innad en gruppe eller et samfunn... Kjøp tilgang for å lese mer

Minoriteter og integrering

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.