Artikkel om Innvandring (debattartikkel)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Norsk
  • 5
  • 2
  • 644
  • PDF

Artikkel om Innvandring (debattartikkel)

Dette er en artikkel som handler om kulturmøter og innvandring. Selve oppgaven tar for seg positive og negative sider ved innvandring i Norge og debatterer hvordan man kan integrere innvandrere i samfunnet

Lærers kommentar

Bedre kritisk kildebruk.

Elevens kommentar

En bedre karakter ville vært oppnådd dersom jeg hadde bedre avslutning.

Innhold

Innledning
Årsaker til innvandring
Positive og negative sider ved innvandring
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Undersøkelser viser at 800 000 mennesker ble tvunget på flukt fra sine hjemland i fjor. Det er om lag 655 000 mennesker i Norge med innvandrer bakgrunn. Dette utgjør 13,1 prosent av befolkningen.
Etter min mening er dette store tall om ikke bør økes.

Det finnes to viktige årsaker til innvandring, og det er de såkalte skyv- og trekkfaktorene, som er delt inn ut ifra hvordan man skiller mellom årsaksfaktorer i landet man drar fra, og årsaksfaktorer i landet man drar til... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om Innvandring (debattartikkel)

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.