Miljøutfordringer, politiske konsekvenser og kildebehandling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammendrag: Miljøutfordringer, politiske konsekvenser og kildebehandling

Oppgave i politikk og menneskerettigheter om miljøutfordringer og politiske konsekvenser, samt kildebebehandling. Sammendraget tar i hovedsak for seg spørsmål om hvilke medier Bellona burde benytte seg av for å nå frem med sitt budskap om oljeutvinning.

Oppgaven ble gitt som eksamen i politikk og menneskerettigheter våren 2008.

Oppgaveformulering:
Besvarelsen inneholder to oppgaver:
1 Kildebehandling
Skrive et kort faglig innlegg som innholder følgende:
a. Formuler en miljøpolitisk problemstilling
b. Velg hvilke kilder du vil bruke, og vurder hvordan du kan bruke kildene dine til å besvare problemstillingen din.
c. Vurder kildenes faglige relevans og pålitelighet.

2 Anvendt kunnskap: Fagartikkel
Ta utgangspunkt i følgende problemstilling:
Hvordan kan miljøorganisasjonene best påvirke regjeringens beslutninger i miljøpolitikken?
Skriv en faglig artikkel med utgangspunkt i problemstillingen. Artikkelen skal bygge på kompetansemålene i læreplanen, et utvalg relevante kilder og fagets metode.

Lærers kommentar

A: En solid og gjennomarbeidet besvarelse. Gjelder både problemstilling, utvalg og bruk, og faglig relevans og pålitelighet!

B: Fin innledning. Perspektiv og avgrensing. Distanse til stoffet. Selve innholdet er gjennomarbeidet og meget godt disponert. Du viser gjennom drøftinga evne til å innta ulike ståsteder, og begrunner på en solid og overbevisende måte. Fin konklusjon. Savner her en markering av problemstillinga før konklusjonen kommer. Dette for å skaffe nærhet mellom problemstilling og konklusjon. Fine kilder, men neste gang markerer du kildereferansene (noe forkorta) i selve teksten. F.eks.: (Melby m.fl.,2005).
Solid språkforståelse.

Innhold

Innledning: presentasjon, fokusering
Faktadel/teori
Drøfting
Sammendrag
Konklusjon

Utdrag

De slår seg sammen, danner ideelle og adhoc organisasjoner, og bruker media, høringer, aksjoner og PR-byråer for det de er verdt for å nå i gjennom med sakene sine. I dag finnes det mange av disse organisasjonene, både globale som WWF og nasjonale som Naturvernforbundet og Bellona... Kjøp tilgang for å lese mer

Miljøutfordringer, politiske konsekvenser og kildebehandling

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 15.05.2015
    Skrevet av Elev på Vg3
    Super til eksamensforberedelser