Migrasjon - utvandring til Amerika

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie og filosofi 2
 • 5
 • 9
 • 3249
 • PDF

Artikkel: Migrasjon - utvandring til Amerika

En kort tekst til faget Historie og filosofi som tar for seg de tre bølgene av utvandring fra Norge til Amerika(fra 1800-tallet til tidlig 1900-tall)og de ulike faktorene for dette.

Oppdrag: "Oppgave om migrasjon. Velge tema og problemstilling selv, og få det godkjent av lærer"

Lærers kommentar

Det eneste som trakk ned var de små, midlertidige konklusjonene som ikke var helt nødvendige. I tillegg kunne språket til tider våre uklart - og noen få skrivefeil.

Innhold

Innledning
Bakgrunn
Hoveddel
Konklusjon
Illustrasjoner
Kildeliste

Utdrag

Oppgave om folkevandring
– av Jonas Heen Hæg 2a Hum
Innledning:
Denne oppgaven omhandler den norske utvandringen til Amerika mellom 1825 og 1910.
Denne utvandringen er den største i Norges historie og det var hovedsakelig 3 store utvandringsbølger;
1866-1873, 1879-183 og en rundt det første tiåret av 1900-tallet.

Enkelte hevder at i tillegg til disse tre bølgene, fantes det også en senere bølge, men jeg har valgt å ikke inkludere den i oppgaven på grunnlaget av at den er betydelig mindre og at de fleste ikke regner med den som en bølge. Til sammen hadde Norge en enorm utvandring, med omtrent 800 000 utvandrere.

Utvandringen fra Norge til Amerika er et veldig vidt tema... Kjøp tilgang for å lese mer

Migrasjon - utvandring til Amerika

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 26.05.2014
  Par skrivefeil, men er til stor hjelp om en har en oppgave om utvandring, og presenterer de ulike bølgene av utvandringen fra Norge bra :)
 • 08.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Takk for veldig god hjelp! Meget nyttg!
 • 19.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra og oversiktlig