Migrasjon: Former og grunner - Geografi Oppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 10
  • 3815
  • PDF

Migrasjon: Former og grunner - Geografi Oppgave

Oppgave om migrasjon i geografi. Tar for seg ulike former for og grunner til migrasjon.

Innhold

Migrasjon – å flytte - s. 1
Hvorfor migrerer man - s. 2
Frivillig og tvungen migrasjon - s.2
Legal og illegal migrasjon – oppholdstillatelse – s. 3
Flyttemotiv og flytteårsaker – pullfaktorer og pushfaktorer s. 4
Årsaker til og konsekvenser av migrasjon s. 4
- Fattigdom s. 5
- Arbeid s. 5
- Krig & konflikter og politiske og religiøse forhold s. 6
- Miljøendringer s. 7
Oppsummering s. 9
Kildeliste s. 10

Utdrag

Migrasjon:
- Å flytte:
Gjennom alle århundrer har mennesker valgt å skifte bosted. Det å være på flyttefot er en viktig del av menneskehistorien. Å skifte bosted er det begrepet migrasjon i hovedsak dreier seg om. Migrasjon, eller verbet å migrere, kommer fra latin og betyr å vandre eller å flytte bort. Migrasjon er et stort og sammensatt tema og det finnes mange typer migrasjon.
I denne oppgaven vil jeg hovedsakelig konsentrere meg om internasjonal migrasjon. Jeg skal fokusere på hva migrasjon er og hvorfor folk velger å flytte. Jeg vil skrive om pull- og pushfaktorer, tvungen og frivillig flytting, illegal og legal flytting . Oppgaven vil ta for seg fattigdom, arbeid, krig og konflikter, politiske årsaker, religiøse årsaker og miljøendringer. Jeg vil forklare hvordan disse forholdene fører til migrasjon og hva slags konsekvenser, både negative og positive, dette har for verden.
Migrasjon eller flytting dreier seg om å skifte bosted. Dette kalles geografisk mobilitet. Definisjonen på geografisk mobilitet er at det er folks muligheter og trang til å endre bosted. Dette resulterer i reiseaktivitet, at mennesker flytter og dermed skifter oppholdssted. Stort sett brukes begrepet migrasjon om det å flytte fra et land til et annet, men begrepet kan også brukes om det å flytte innenlands. Det å flytte innenfor et lands grense kalles intern migrasjon, mens det å flytte mellom to landegrenser kalles internasjonal migrasjon. Internasjonal migrasjon får ofte betegnelsen vandring. Å flytte ut av et land kan kalles emigrasjon eller utvandring, mens å flytte inn i et land kalles immigrasjon eller innvandring... Kjøp tilgang for å lese mer

Migrasjon: Former og grunner - Geografi Oppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.