MF&L2 Eksamen | Alt i Posen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 6
 • 13
 • 4663
 • PDF

Situasjonsanalyse: MF&L2 Eksamen | Alt i Posen

Oppgaven besvarer en eksamensoppgave i markedsføring og ledelse 2. Oppgaven tar utganspunkt i bedriften "Alt i posen" og utformer vekststrategier, vurderer hvordan de kan bruke konkurransemidler samt utvikle et positivt omdømme.

Oppgaven besvarer spørsmålene:
1. Bruk ekspansjonsmatrisen for å utforme Alt i posens vekststrategier.
2. Vurder hvordan merkevare-, pris-, distribusjons- og markedskommunikasjonsstrategi kan brukes som konkurransemidler for Alt i posen.
3. Vurder hvordan Alt i posen kan utvikle et positivt omdømme ved å vise at de tar sitt samfunnsansvar alvorlig.

Eksamen Høst 2012

Lærers kommentar

Oppgave 1
- du viser meget god kunnskap om ekspansjonsmatrisen -du drøfter ekspansjonsmatrisen knyttet til Alt i posen -du formulerer begrunnede anbefalinger knyttet til Alt i posen

Oppgave 2
− viser inngående kunnskaper om konkurransemidlene
− bruker kunnskapene til vurdering av Alt i posen
− viser sammenhengen og helheten i bruken av konkurransemidlene og gir begrunnede anbefalinger
"
Oppgave 3
− viser inngående kunnskaper om de samfunsansvarlig utfordringene i en organisasjon
− bruker kunnskapene til vurdering av Alt i Posen
− formulerer relevante mål og retningslinjer for samfunnsansvarlig arbeid i en organisasjon "

Innhold

Alt i posen vekstmuligheter
Markedsinntrenging
Markedsutvikling
Produktutvikling
Diversifikasjon
Merkevare
Pris
Distribusjon
Vekst i digitale markeder
Mer komplisert tjenesteproduksjon
Økt standardisering
Markedskommunikasjon
Ikke-personlig kommunikasjon
Samfunnsansvar
Lønnsomhetselementet
Miljøelementet
Kilder:

Utdrag

Markedsinntrenging
Den første vekststrategien vi skal se på er markedsinntrenging.
Markedsinntrenging er normalt den første strategien som bedrifter ser på. Nettopp fordi den er ofte den ekleste å gjennomføre. Du holder deg på samme marked og med samme produkt, med markedsinntrenging forsøker man å øke markedsandelene for eksiterende produkter. Strategien gir deg tre muligheter.
1. Få kunder til å kjøpe mer av produktet
Alt i Posen er avhengig at så mange som mulig bestiller deres matkurver for å tjene penger. Denne strategien handler om å få eksiterende kunder til å kjøpe mer av ditt produkt. For Alt i posen finnes det mange muligheter for å øke salget. En mulighet kan være å lansere en ny rekke med produkter. For eksempel kan de lage ”helgepakken”, som inneholder litt mer ”helg-mat”, som taco eller pizza for eksempel. Denne pakken hadde ikke trengt å være et helt nytt abonnement, men bare et tillegg i den ordinære matkurven.
En annen mulighet kunne være å opprette en salgsgruppe som går fra dør til dør, og snakker med nye potensielle kunder personlig. Dette ville gitt potensielle kunder en annen følelse når de kjøpte produktet. Dette handler om trygghet. Du får se produktet du kanskje skal kjøpe, og du får møte personen du skal kjøpe det av. I forhold til å kjøpe det over telefon, ville dette gitt kunder en annen trygghetsfølelse, og jeg tror dette ville vært en god metode for å øke salget hos Alt i posen.

2. Bedriften kan forsøke å kapre kunder fra konkurrentene.
Som nevnt i oppgaven finnes det mange konkurrenter å hente kunder fra. Men, å ”stjele” kunder fra konkurrentene er ikke alltid enkelt. For å klare dette må du gi kunden en grunn for å komme til deg. For eksempel kan du gi dem en god pris på de første fem matkurvene, du kan garantere bedre kvalitet, og gi pengene tilbake om de ikke er fornøyd.
Det Alt i posen kunne gjort er å gi nye kunder som kommer fra for eksempel Godt levert, en 2 måneders periode hvor de garanterte bedre ferskvarer, og hvis de ikke var... Kjøp tilgang for å lese mer

MF&L2 Eksamen | Alt i Posen

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 31.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fin oppgave, var til stor hjelp