MF&L2 - Case: ViKonsept AS

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 6
 • 7
 • 1898
 • PDF

Caserapport, SWOT-analyse: MF&L2 - Case: ViKonsept AS

Oppgaven inneholder en case om bedriften ViKonsept AS som er en klesprodusent på det norske markedet. Her følger en SWOT-analyse av bedriften, samt en caserapport med strategi for merkevarebygging.

Følgende spørsmål besvares:

1. Gjør en SWOT av ViKonsept AS og Birgit by Kristine Vikse og en konkurrentanalyse der du sammenligner med andre norske designere som for eksempel Aphru, Chill Norway, Oleana, FWSS (Fallwinterspringsummer), Mardou & Dean, Ingunn Birkeland, Epilogue og Mariette. Du kan velge en til to.

2. Legg en strategi for merkevarebygging av Birgit by Kristine Vikse i Bergen og omegn rettet mot forhandlere/distributører.

Lærers kommentar

1. Du viser inngående kunnskaper om situasjons og konkurrentanalyse, du gjennomfører konkurrents- og situasjonsanalyser, du formulerer begrunnede anbefalinger knyttet til Birgit by Kristine Vikse

2. Du viser inngående kunnskap om konkurransemiddelet merkevarebygging, du bruker kunnskapen til vurdering av case Birgit du viser til sammenhengen og helheten i bruken av konkurransemiddelet og gir begrunnede anbefalinger

Elevens kommentar

Litt manglende innledning og konkluskjon.

Innhold

ViKonsept AS – Case 30. Oktober
Styrker
Svakheter
Muligheter
Trusler
Konkurrentanalyse av FWSS (Fallwinterspringsummer)
Konkurrentens nåværende strategi
Konkurrentenes antakelser om bransjen om seg selv
Konkurrentens atferd, kompetanse og ressurser
Konkurrentens mål for fremtiden
Merkevarebygging for Birgit by Kristine Vikse
Merkevare
Kilder

Utdrag

ViKonsept AS

SWOT star for styrker (strengths), svakheter (weaknesses), muligheter (Opportunities) og trusler (threats), SWOT-analyser er et viktig verktøy som ofte blir brukt til å se hvordan en bedrift ligger an, og hvor den kan være i fremtiden. SWOT-analyser ser på interne faktorer, styrker og svakheter, og eksterne faktorer, muligheter og trusler. Interne faktorer som faktorer som blir påvirket av bedriften selv, og det er de som påvirker faktorene. Eksterne faktorer er faktorer som blir bestemt av andre enn bedriften selv, ofte blir eksterne faktorer påvirket av konkurrentene dine, eller kundene. SWOT-analyser er et viktig og enkelt verktøy som blir brukt av studenter, bedrifter og store organisasjoner. Den er lett å bruke, og gir også et godt overblikk over bedriftens situasjon. Følgende SWOT-analyse ser på ViKonsept AS som opererer på klesmarkedet. Analysen viser ViKonsept AS sine styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Styrker
Styrkene til en bedrift er bedriftens positive sider, noe de gjør bra og som er under deres kontroll. Styrker er en intern faktor. Vi skal nå se på styrkene til ViKonsept AS.

Vi ser her at ViKonsept har mange gode kvaliteter som for eksempel erfaren personell. Bedriften har gått bra lenge, og det ligger derfor til grunn å anta at de ansatte i ViKonsept AS er dyktige. Høy kvalitet på klærne er også en stor fordel, noe som Birgit og de andre kolleksjonene har. Vi vet også at ViKonsept har vært flink å markedsføre seg på nett, som i dagens samfunn er svært... Kjøp tilgang for å lese mer

MF&L2 - Case: ViKonsept AS

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 25.03.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra