Mental trening for fotball

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kroppsøving
 • 5
 • 7
 • 1730
 • PDF

Sammendrag: Mental trening for fotball

Krav til psykiske faktorer som har betydning for prestasjonsnivået i fotball. Oppgaven tar blant annet for seg konsentrasjon, oppmerksomhet, motivasjon, selvtillit, fair play og lagånd.

Innhold

Innledning og min løsning av oppgaven
Def. av mental trening
Psykiske faktorer som har betydning for prestasjonsnivået i fotball
Konsentrasjon og oppmerksomhet
Motivasjon
Selvtillit
Aktivering, spenning, persepsjon og kognisjon
Sportsånd, fairplay og lagånd
Oppsummering – konklusjon
Litteraturhenvisning

Utdrag

Jeg har valgt oppgave 1 hvor problemstillingen er å vurdere krav til psykiske faktorer som har betydning for prestasjonsnivået i en valgt idrett. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i min egen idrett som er fotball. Fotball er en idrett hvor det mentale spiller en viktig rolle for prestasjonsnivået. Jeg kommer først til å beskrive hva som menes med mental trening og der etter komme inn på en del ulike psykiske faktorer som jeg mener har stor betydning i idretten fotball. Jeg vil gi noen eksempler på hvorfor de er viktige, og hva som kan skje med prestasjonen når en spiller ikke takler den psykiske faktoren. Avslutningsvis vil jeg komme med en kort oppsummering/konklusjon om betydningen av mental trening i fotball.

Definisjon av mental trening.
”Ordet mental blir brukt om det psykiske, sjelelige – eller det vi kaller bevissthetslivet. Mental trening i idrett er å utvikle eller vedlikeholde psykiske ferdigheter. Hensikten med denne treningen er å skape best mulig grunnlag for maksimale prestasjoner.” (Gjerset, 2006 s. 470.)

Psykiske faktorer som har betydning for prestasjonsnivået i fotball:

Konsentrasjon betyr at du er totalt til stede i det du holder på med. Det kan være ugunstig å ha tankene både i framtida eller i fortida, og det er da store muligheter for at du presterer dårligere enn du i utgangspunktet er god for. ”Ferdigheten til å kontrollere tankene eller konsentrere seg om oppgaven er en av de aller viktigste faktorene for en effektiv... Kjøp tilgang for å lese mer

Mental trening for fotball

[17]
Brukernes anmeldelser
 • 03.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra oppgave, men kunne gått dypere inn på de mentale ferdighetene..
 • 05.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra oppgave. står veldig mye bra i den, mye nytting info
 • 10.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  suuuuuuuuuuuuuuuperrrrrrrrrrrrt
 • 15.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Stor hjelp til tentamen