Er mennesket et produkt av arv eller miljø? | Diskusjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Er mennesket et produkt av arv eller miljø? | Diskusjon

Her har du en diskusjon som drøfter i hvor stor grad mennesket er et produkt av arv eller miljø. For å underbygge argumentene for de forskjellige teoriene bruker eleven forskning og fakta. I hoveddelen tar eleven for seg de ulike teoriene og drøfter dem.

Lærers kommentar

Bra gjennomført, gå grundigere inn i temaet neste gang.

Elevens kommentar

Bra oppbygning, relevante punkter. Generelt en solid oppgave.

Det som kan gjøres bedre er og gå dypere i stoffet, vise mer til fakte og undersøkelser

Utdrag

Jeg skal i denne oppgaven drøfte i hvor stor grad mennesket er et produkt av arv eller miljø. Det er mange studier som viser til forskjellige teorier, hvor den ene teorien motbeviser den andre og motsatt. For å underbygge argumentene for de forskjellige teoriene skal jeg bruke forskning og fakta. Jeg vil ta for meg de ulike teoriene og drøfte dem i hoveddelen, og i avslutningen vil jeg trekke en konklusjon ut av det.

For å kunne drøfte påstanden om menneske er et sosialt produkt, så må man gå innom den store og omtalte diskusjonen om hva som blir påvirket av ‘'Arv og Miljø''. Er vi mennesker født til å tenke, føle og være på en bestemt måte på grunn av hvordan vi er satt sammen? Eller er vi et produkt av miljøet rundt oss og andre personers forventninger til oss som mennesker? Det er to forskjellige synspunkter rundt dette spørsmålet og den ene heller mot arv avgjør mye om hvem man blir som personer, mens den andre går i retningen av sosiologiens forklaring på spørsmålet. Og det er nemlig at miljøet spiller en større rolle inn i dette med forming av personer enn det med arv... Kjøp tilgang for å lese mer

Er mennesket et produkt av arv eller miljø? | Diskusjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.