Mennesket er født fritt, men - Tentamensoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Norsk
  • 5
  • 3
  • 948
  • PDF

Artikkel: Mennesket er født fritt, men - Tentamensoppgave

Dette var en tentamensoppgave hvor man skulle skrive om Rousseaus uttalelse "Mennesket er født fritt, men over alt er det i lenker." Tittelen er: "Ferdes dagens nordmann rundt med samfunnsstyre lenker?"

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Lærers kommentar

Svært godt skrevet. Her har du svart på oppgaven og trekker også inn kunnskaper knyttet til både Rousseau og Locke. Dessuten klarer du å aktualisere stoffet på en relevant og hensiktsmessig måte. Noen få skrivefeil her og der. Pass på å lese gjennom teksten din slik at du unngår slurvefeil, for ellers flyter språket godt. Oppgaven er relativt fri i forhold til å velge innfallsvinkel selv, men i alle tilfeller er det klokt å la artikkelen favne bredt og få inn flere perspektiver.

Utdrag

"Ferdes dagens nordmann rundt med samfunnsstyre lenker?
”Mennesket er født fritt, men overalt er det i lenker,” uttalte filosof og forfatteren Jean Rousseau (1712-78) for i underkant av 300 år siden.

Rousseau mente at alle mennesker er født frie, og at det er samfunnet som skaper elendighet, ulikhet og ufrihet.

Hans påstand er aktuell den dag i dag, men i hvor stor grad? - Alle mennesker i Norge blir født frie, likevel opplever man å ”gå i lenker” ved at man overalt møter på diverse reguleringer og hindringer gitt av lovverket og politikerne.

For eksempel kan man ikke som en kristiansandsk videregåendeskole-søker velge fritt blant skoler; fylkespolitikerne har allerede pekt ut gymnaset du skal begynne på."... Kjøp tilgang for å lese mer

Mennesket er født fritt, men - Tentamensoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.