Menneskesynet i fascismen og liberalismen | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie og filosofi 2
  • 6
  • 3
  • 910
  • PDF

Menneskesynet i fascismen og liberalismen | Artikkel

Her har du en artikkel vedrørende menneskesynet i fascismen og liberalismen. I artikkelen ses det nærmere på hvordan de to ideologiene oppfatter mennesket. Artikkelen undersøker de grunnleggende forskjellene i de to ideologienes menneskesyn, og redegjør for hvordan forskjellene kan forklares ut ifra tidsperioden og oppstarten av ideologiene.

Utdrag

Hva er det som gjør politiske ideologier interessant? De fleste vil svare at det er hva ideologiene sier om hvordan et samfunn skal organiseres og styres, eller hvordan man skal nå det perfekte samfunn. Men har ikke alle en formening om dette? Hvem som helst med høyere utdanning har sin egen personlige mening om hvilke grunntanker som skal være overordnet for et samfunn. Det er vanlig; det er akseptert. En ting som ikke er fullt så stuerent å snakke om, er hvilket menneskesyn man legger til grunn for disse tankene. Ulikt menneskesyn er roten til mange av samfunnsdebattene man ser i offentligheten i dag, slik som asylpolitikk eller abort. Allikevel er det ingen som spør deg om hvilket syn du har på mennesket, om vi har naturgitte rettigheter eller ikke. Jeg mener at hvilket menneskesyn du har og hvilket parti du stemmer på har mer med hverandre enn folk liker å tenke på; de to spørsmålene går i hverandre. Den eneste forskjellen er at det ene spørsmålet må du svare på, det andre er det ingen som spør. Derfor har jeg lyst til å se på hvilket menneskesyn to politiske ideologier forfekter gjennom hva de mener om hvordan verden bør se ut, og hvorfor det er eventuelt er forskjellig. Dette gjør jeg ved hjelp av to ideologier som jeg mener er på vidt forskjellige steder på spekteret, nemlig fascisme og liberalisme... Kjøp tilgang for å lese mer

Menneskesynet i fascismen og liberalismen | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.